RTVS na 4. adventnú nedeľu 23. 12.

9:05 – Rádio Slovensko: Služby Božie zo Bziniec pod Javorinou; káže zborová farárka Iveta Kosečková; piesne ES č. 16, 6, 30, 642, A 8

13:40 – Dvojka – Televízny posol: Rodný dom A. H. Škultétyho, Vianočné oblátky z Jasenovej, Obnova chrámu v Dolnom Kubíne)