Oprava organa vo Veternej Porube

Oprava organa vo Veternej Porube

CZ ECAV Smrečany má v modlitebni vo svojej fílii Veterná Poruba historický skvost – organ z dielne Martina Zorkovského z 1. tretiny 18. storočia.

V roku 2018 sa nám podarilo s pomocou finančnej dotácie z Ministerstva kultúry SR (program Obnovme si svoj dom) a vďaka spolufinancovaniu obce Veterná Poruba zrealizovať reštaurátorské práce na organovej skrini a reštaurátorský výskum nástrojovej časti. Organ je momentálne rozobratý, čiastočne v reštaurátorskej dielni. Práce realizovali reštaurátori Mgr. art. P. Gregvorek a J.Valovič.

V budúcom roku by sme chceli pokračovať v reštaurátorských prácach na nástrojovej časti, aby náš organ čo najskôr znova zaznel v celej svojej kráse na oslavu Božiu a aby sme zachovali túto kultúrnu pamiatku aj pre ďalšie generácie.