Človek človeku - vianočné obdarovanie

Človek človeku - vianočné obdarovanie

Keď sme sa v lete lúčili na spoločnom tábore, s pani riaditeľkou Dušankou Petrak sme si vymenili jednu pravidelnú informáciu. Očakávame zoznam detí pre vianočnú pomoc v priebehu septembra, a my potom začneme pracovať. A tak to aj bolo. V druhej polovici septembra som obdržal zoznam všetkých detí, ktorým je možné pomôcť a potešiť ich pred tohtoročnými Vianocami. Bolo ich toľko ako minulý rok.
Zvláštnosťou tohto zimného projektu je, že všetci tí, ktorí sa na ňom zo Slovenska zúčastňujú, sa musia nastaviť na vianočné obdarovanie už v mesiacoch október – november. Potrebujeme si povedať, približuje sa čas Vianoc, radosti a veselosti a tiež čas štedrosti. Veď to všetko pochádza od Boha, On je pôvodcom všetkej štedrosti a všetkých dobrých darov. A som veľmi rád, že to vnímame, že sme boli Bohom obdarovaní v tej najväčšej možnej miere prostredníctvom Jeho Syna Pána Ježiša Krista. A toto sa snažíme, aj keď v nedokonalej miere, odzrkadliť v našom konaní. A preto sme ani tento rok nevynechali možnosť potešiť deti v Srbsku, ktoré žijú v náhradných, ohrozených a sociálne slabých rodinách.
Chcem sa čo najúprimnejšie poďakovať všetkým, ktorí aj tento rok priložili ruku k dielu. Na príprave balíčkov pre 800 detí sa podieľali mnohí. Cirkevné zbory ECAV: Batizovce, Bratislava – Prievoz, Dobroč, Dolný Kubín, Giraltovce, Istebné, Jasenová, Kalná nad Hronom, Kraľovany, Kremnica, Kšinná, Leštiny, Lopúchov, Necpaly, Párnica, Podlužany, Poprad-Veľká, Prešov, Pribylina, Slatina nad Bebravou, Soľ, Stará Turá, Sučany, Švábovce, Topoľčany, Trnava, Uhrovec, Veličná, Zemianske Podhradie, Cirkev Metodistická Bratislava. Základné školy: ZŠ Dvorec, ZŠ J.A.Komenského – Bánovce nad Bebravou, Evanjelická spojená škola v Prešove, Gymnázium v Bánovciach nad Bebravou, Evanjelická spojená škola Liptovský Mikuláš. Samozrejme mnohí jednotlivci s podporou ďalších dobrých ľudí.
Pre deti, prijímateľov vianočnej pomoci to neznamená iba to, že dostanú samotný balík so svojím cenným obsahom. Pre nich to znamená omnoho viac. Je tam na Slovensku niekto, kto na neho určitý čas myslel a niečo zo svojho mu daroval, aby ho potešil. S týmto pocitom sme aj my, tohtoroční účastníci cesty s balíčkami túto radosť mohli odovzdať. Po 11-hodinovom putovaní sme sa mohli konečne stretnúť s tými, ktorých srdcia bijú rovnaký tep s tými našimi. Na druhý deň sme s celým nákladom absolvovali colné procedúry v meste Pančevo a popoludní sme mohli celý náklad odovzdať v Centre sociálnej práce a pomoci pani riaditeľke Dušanke Petrak a tým z našej strany ukončiť túto vianočnú misiu. Nasledovali stretnutia s mnohými priateľmi, deťmi, vedúcimi z tábora a zástupcami obce a cirkvi.
Aj tento rok pri pohľade na pripravené a láskou naplnené vianočné balíčky do Srbska musím povedať, že ľudia na Slovensku vedia otvoriť svoje srdcia, ak ich má kto správne motivovať. Ďakujem Pánu Bohu za každého jednotlivca, za všetky cirkevné zbory, za tých, ktorí zabezpečili cestu a prevoz pomoci a prosím o Jeho požehnanie pre každé naše ďalšie nepatrné dielo, ktoré môže a má pomôcť tým, ktorí to práve a nevyhnutne potrebujú.

Galéria k článku