Archív 2018

Zamyslenia na týždeň po 26. nedeli po Svätej Trojici 2018

Zamyslenia na týždeň po 26. nedeli po Svätej Trojici 2018

Bratia a sestry,
aj na www.ecav.sk si môžete prečítať zamyslenia našich duchovných z knihy „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2017 – 2018“, ktorá vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

Kantorský kurz ZVS v Hornej Mičinej

Kantorský kurz ZVS v Hornej Mičinej

5. zasadnutie generálnej synody VELKD

Pozvánka na slávnostné podujatia dňa 25. novembra 2018 v Dolnom Kubíne

Pozvánka na koncert do Dolného Kubína

Služby Božie z Kraľovian 25. 11.

RTVS - Slovenský rozhlas v Nedeľu večnosti 25. novembra 2018 o 9.05 hod. odvysiela služby Božie z CZ ECAV Kraľovany. Kázať bude zborová farárka Mgr. Zuzana Brdiarová; spievať sa budú piesne z ES č. 186, 696, 197, 700, A 53.

Stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností - 14. november 2018

Stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností - 14. november 2018

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd - 18 november 2018

Cena  Mesta Zvolen udelená kňazovi

Cena Mesta Zvolen udelená kňazovi

Bekanntmachung der Ergebnisse des 2.Wahlgangs zum Generalbischof

V Dolných Salibách si pripomenuli 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny

V Dolných Salibách si pripomenuli 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny

ZBOROVÝ DEŇ V RÁMCI DŇA POĎAKOVANIA ZA ÚRODY ZEME - Malá Čalomija

ZBOROVÝ DEŇ V RÁMCI DŇA POĎAKOVANIA ZA ÚRODY ZEME - Malá Čalomija

MYJAVA V JUBILEJNOM ROKU

ZBOROVÝ DEŇ A VEČERA PÁNOVA V PRESBYTERSKÝCH RODINÁCH

Modlitbou, nábožnou piesňou a hlasom zvonov spomínali na koniec Veľkej vojny

Modlitbou, nábožnou piesňou a hlasom zvonov spomínali na koniec Veľkej vojny

Slávnostné Bohoslužby v Hlbokom

Slávnostné Bohoslužby v Hlbokom

K 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny

Synoda ECAV na Slovensku 20. 10. 2018 v Martine prijala nasledujúce uznesenie: „Synoda ECAV na Slovensku odporúča cirkevným zborom pripomenúť si 100. výročie konca prvej svetovej vojny na službách Božích v nedeľu 11. 11. 2018, ako aj slávnostným zvonením o 11.00 hodine, keď začalo platiť prímerie.“

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov - čiastka 4-2018

Pracovný seminár pre učiteľov biológie a chémie

Pracovný seminár pre učiteľov biológie a chémie

Školský výbor ECAV na Slovensku a Evanjelická akadémia v spolupráci s Evanjelickým gymnáziom J. A. Komenského v Košiciach 26. októbra 2018 usporiadali pracovný seminár pre učiteľov biológie a chémie na našich evanjelických školách.

Ofera na Fond ECAV na podporu EBF UK 2018

Slávnostné služby Božie na Pamiatku reformácie 2018 v Príbovciach

Slávnostné služby Božie na Pamiatku reformácie 2018 v Príbovciach

Evanjelický chrám Boží v Príbovciach sa 31. októbra 2018 stal miestom konania slávnostných služieb Božích na 501. výročie pamiatky reformácie. Slávnostné služby Božie v znamení odkazu reformácie v priamom prenose vysielala RTVS - Slovenská televízia.

Odhalenie busty Samuelovi Zochovi

Odhalenie busty Samuelovi Zochovi

Na Župnom námestí v Bratislave v predvečer 100. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa 29. októbra 2018 odhalili na historickej budove Slovenskej národnej rady, bývalom župnom dome, bustu Samuelovi Zochovi. Na slávnosti sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

CIRKEV A ŠTÁT – zborník z TK 2018

CIRKEV A ŠTÁT – zborník z TK 2018

V týchto dňoch je do cirkevných zborov a duchovným ECAV na Slovensku distribuovaný zborník z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku 2018 v Nimnici, ktorého súčasťou sú aj niektoré príspevky zo VI. evanjelických cirkevných dní 2018 vo Zvolene.

Imrich Lukáč – O čo mi išlo

Imrich Lukáč – O čo mi išlo

Vydavateľstvo Tranoscius, a. s., v októbri 2018 vydalo knihu, ktorá bilancuje obdobie rokov 2012 – 2018, keď doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., pôsobil vo funkcii generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Kniha je odpoveďou na otázku: „O čo mi išlo?“

Schematizmus ECAV na Slovensku 2018

Schematizmus ECAV na Slovensku 2018

V októbri 2018 vyšiel Schematizmus ECAV na Slovensku 2018, plnofarebná publikácia na 470 stranách, ktorá poskytuje údaje o cirkevných zboroch a ostatných cirkevných organizačných jednotkách ECAV na Slovensku. Zostavovateľom je generálny biskup Miloš Klátik.

Správa o činnosti Predsedníctva ECAV 2017 – 2018

Správa o činnosti Predsedníctva ECAV 2017 – 2018

Správa o činnosti Predsedníctva ECAV na Slovensku v rokoch 2017 – 2018 , ktorá bola predložená na zasadnutí Synody ECAV na Slovensku 2018 v Martine, bola distribuovaná do všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku.

Novšie Staršie
Strana 2 z 18