RTVS na Vianoce 2018

24. 12. – Štedrý večer
16:05 – Rádio Regina: Štedrovečerné služby Božie z Gerlachova; káže zborový farár Miroslav Maťo; piesne ES č. 16, 14, 41, 60, A 5, A 11

25. 12. – 1. slávnosť vianočná
10:00 – Dvojka Slávnostné služby Božie z Liptovského Mikuláša; káže biskup VD Slavomír Sabol
20.00 - Dvojka Sviatočné slovo zástupcu generálneho biskupa Slavomíra Sabola