Evanjelické služby Božie v kaplnke Úradu vlády 28. novembra

Bratia a sestry srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie v kaplnke Úradu vlády SR v stredu dňa 28.11.2018 o 16.00 hod.
Kázať bude generálny duchovný plk. ThDr. Marián Bodolló, kantorovať bude sestra Marcela Kmeťová pracovníčka zahraničného odd. GBÚ.