Archív 2012

Služby Božie  v médiách počas Vianoc

Služby Božie v médiách počas Vianoc

Štedrovečerné služby Božie z Ev. kostola Sv. Trojice v Petržalke odvysielala Televízia TA3 a štedrovečerné služby Božie z Ev. kostola v Podlužanoch sme si mohli vypočuť v Slovenskom rozhlase. Služby Božie na 1. slávnosť vianočnú z Ev. kostola v Dunajskej Lužnej nám sprostredkoval RTVS - Slovenská televízia.

Kantátové služby Božie vo Veľkom kostole

Kantátové služby Božie vo Veľkom kostole

Tretí adventný víkend sa u nás začal detskými tvorivými dielňami v sobotu dopoludnia v priestoroch Starého lýcea. Deti vyrábali vianočné ozdoby, svietniky a plávajúce sviečky. Raz mesačne pripravuje tvorivé dielne členka CZ Lucia Stohlová, učiteľka na EZŠ.

J. S. Bach, Peter Zagar a Solamente naturali

Súbor starej hudby Solamente naturali Bratislava v predvečer 3. adventnej nedele uskutočnil v Malom kostole v Bratislave svoj tohtoročný predposledný koncert, na ktorom zazneli duchovné diela skladateľov J. S. Bacha a Petra Zagara.

Viera v živote 1. 1. 2013

21.00 - 22.00 Rádio Regina - novoročný magazín Viery v živote. Vo sviatočnej relácii ponúkne Pavel Gabriš aktuálne zamyslenie generálneho biskupa Miloša Klátika, predsedu ERC v SR...

Rozhovor k 20 rokom samostatnej SR

Rozhovor k 20 rokom samostatnej SR

25. novembra 1992 poslanci Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej republiky sa uzniesli na Ústavnom zákone č. 542/1992 Zb. o zániku ČSFR. Tým umožnili bezkonflitný vznik SR, čo sa ukázalo ako správne rozhodnutie pre oba národy dovtedy žijúce v spoločnom štáte.

Celocirkevné ofery na rok 2013

Pastiersky list  - 1. sviatok vianočný

Pastiersky list - 1. sviatok vianočný

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, ktorý má byť prečítaný v evanjelických chrámoch Božích na 1. sviatok vianočný 25. 12. 2012

Vyšiel časopis Rozmer 4 - 2012

Vyšiel časopis Rozmer 4 - 2012

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Vydáva ho Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Evanjelické služby Božie v Bratislave

Médiá počas Vianoc 2012

Médiá počas Vianoc 2012

23. 12. 2012
9:04 Rádio Slovensko a Regina: Služby Božie zo Slov. Pravna
24. 12. 2012
15:30 TA3: Štedrovečerné služby Božie z Bratislavy-Petržalky
17:00 Rádio Regina: Štedrovečerné služby Božie z Podlužian
25. 12. – STV DVOJKA
10:00 Služby Božie z Dunajskej Lužnej
11:30 Sola scriptura I – polohraný dokument o dejinách ECAV
19:40 Sviatočné slovo – generálny biskup Miloš Klátik

Posledná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Petrom Hrnčiarom

Pohreb zosnulého brata farára sa konal v utorok 18. decembra v Evanjelickom a. v. kostole v Smrečanoch. V nádeji vzkriesenia a večného života v Kristovi Ježišovi sa s ním rozlúčili rodina, početní duchovní a bratia i sestry vo viere.

150. výročie obnovenia zboru v Budapešti

150. výročie obnovenia zboru v Budapešti

V 3. adventnú nedeľu 16. decembra 2012 si v Budapešti pripomenuli 150. výročie obnovenia Slovenského evanjelického cirkevného zboru. Na slávnostných službách Božích v modlitebni na Rákociho ul. kázal generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

Výročná cena Samuela Zocha 2012

Výročná cena Samuela Zocha 2012

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo 19. decembra 2012 slávnostne odovzdal generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi Výročnú cenu Samuela Zocha za rok 2012.

Sedem divov v KROK-u

Sedem divov v KROK-u

V centre KROK na Panenskej 25 v Bratislave sa 13. decembra 2012 konala vernisáž výstavky Sedem divov. Ten, kto ju nestihol, si môže výstavu pozrieť do konca januára 2013.

Koncert  v čase radostného očakávania Pána

Koncert v čase radostného očakávania Pána

Spevácky zbor Tatran pod taktovkou Ľubomíra Rašiho uviedol v Evanjelickom kostole v Závažnej Porube v 3. adventnú nedeľu, v čase, keď sa pripravujeme na narodenie Spasiteľa, koncert zostavený z piesní Vianoc.

Adventný koncert v Prievoze

Adventný koncert v Prievoze

Druhá adventná nedeľa sa v CZ Bratislava-Prievoz niesla v duchu žalmistových slov: „Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem! Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň!“ (Ž 96, 1 – 2).

Treffen des Bischofsrates mit dem Pfarrverein

Treffen des Bischofsrates mit dem Pfarrverein

Am 3. Dezember fand das Treffen des Bischofsrates der EKAB mit dem Pfarrverein im Bischofsamt in Zvolen statt.

Vor-Premiere des Films Sola Scriptura I

Vor-Premiere des Films Sola Scriptura I

Am 11. Dezember 2012 fand die feierliche Einführung des historischen Dokumentes Sola Scriptura I statt. Die Premiere ist am 1. Weihnachtsfeiertag um 11.30 Uhr im slowakischen Fernsehen.

2. adventná nedeľa v Bratislave

2. adventná nedeľa v Bratislave

Do srdca si zapíšte, smutní, utrápení, tým sa v duchu potešte, že je predo dvermi váš Spasiteľ, Mesiáš, ktorý srdca rany obviaže vám v pravý čas, poteší, zachráni. (ES 6, 5) – Aj v duchu týchto slov sa niesla 2. adventná nedeľa 9. 12. 2012 v bratislavskom Veľkom kostole.

Darujte hračky deťom

Darujte hračky deťom

Medzinárodný cirkevný zbor ELCA v Bratislave a CZ ECAV Konventná, Dúbravka a Rača v spolupráci s Hračkárstvom Hravý svet pripravili dobročinnú akciu „Daruj a budeš obdarovaný“. Ide o zbierku hračiek na Vianoce pre deti z Diagnostického centra pre deti.

Rozhovor k adventu na ITV

Rozhovor k adventu na ITV

Stretnutie Zboru biskupov s výborom ZED

Stretnutie Zboru biskupov s výborom ZED

Na biskupskom úradu ZD vo Zvolene sa 3. decembra 2012 konalo stretnutie Zboru biskupov ECAV s Výborom Združenia evanjelických duchovných (ZED).

Zomrel brat farár Mgr. Peter Hrnčiar

Zomrel brat farár Mgr. Peter Hrnčiar

V nádeji vzkriesenia a večného života v Kristovi Ježišovi v piatok 14. decembra 2012 o 16.00 hod. tíško usnul v Pánu brat farár Mgr. Peter Hrnčiar. Pohreb zosnulého brata bude v utorok 18. decembra o 14.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Smrečanoch.

Putovanie spevokolov na „Dolnú zem“

Putovanie spevokolov na „Dolnú zem“

Spojený spevokol z Podlužian a Kukovej sa v dňoch 19. − 21. októbra 2012 vydal na malé turné na „Dolnú zem“. 45-členný zájazd sa cestou do Kovačice zastavil v Budapešti a ďalších mestách.

Vianočné balíčky do Srbska doručené

Vianočné balíčky do Srbska doručené

Nechce sa mi veriť, ako ten čas rýchlo beží. Počas medzinárodného letného tábora sme sa s vedúcimi zo Srbska predbežne dohodli, že v 1. adventnú nedeľu privezieme vianočné balíčky do Kovačice.

Staršie
Strana 1 z 37