Rozhovor k 20 rokom samostatnej SR

Rozhovor k 20 rokom samostatnej SR

25. novembra 1992 poslanci Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej republiky sa uzniesli na Ústavnom zákone č. 542/1992 Zb. o zániku ČSFR. Tým umožnili bezkonflitný vznik SR, čo sa ukázalo ako správne rozhodnutie pre oba národy dovtedy žijúce v spoločnom štáte.
Pri 20. výročí tejto udalosti Matica slovenská pripravila 28. 11. 2012 slávnostný akt poďakovania bývalým poslancom Federálneho zhromaždenia − Snemovne národov a Snemovne ľudu, ktorí vtedy hlasovali za prijatie spomínaného zákona. V historickej budove Slovenskej národnej rady v Sále Ústavy prijali z rúk predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča a predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku diplomy − poďakovanie za zásluhy na vzniku samostatnej Slovenskej republiky, dnes už historického rozhodnutia.

Jedným z ocenených bol aj Pavel Delinga, v rokoch 2006 až 2012 generálny dozorca ECAV na Slovensku, ktorý pred 20 rokmi bol poslancom Federálneho zhromaždenia − Snemovne národov ČSFR. Využili sme túto príležitosť a položili sme bratovi Delingovi pár otázok. V tomto rozhovore sme sa výnimočne nepýtali na vnútrocirkevné témy, ale na zážitky z jeho života, keď sa angažoval v najvyššej politike. Verím, že aj táto téma si nájde vďačných čitateľov. ROZHOVOR

Vložené 4. 12. 2012

Galéria k článku