Vyšiel časopis Rozmer 4 - 2012

Vyšiel časopis Rozmer 4 - 2012

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Vydáva ho Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.
Obsah čísla 4/2012

V očakávaní Spasiteľa – biblické slovo (Autor: ThDr. Boris Rakovský);
Striehne na nás apokalypsa? - Rozhovor s Jiřím Grygarom, členom výboru Českého klubu skeptikov Sisyfos a známym a neúnavným propagátorom astronómie, o údajne vedeckých a reálne hroziacich scenároch blížiaceho sa konca sveta. (Autor: ThDr. Boris Rakovský);
Charizma a zneužívanie - V poslednom čase sa množia obvinenia zo sexuálneho zneužívania viacerých guru. Možnou príčinou je fenomén ich charizmy, ktorou ovládajú svojich dôverčivých a slepo oddaných stúpencov(Autor: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, ThD.);
Casanova guru alias Jára Óm nadsamec - Za ezoterickým klišé a prázdnymi preduchovnenými rečami sa občas skrývajú tie najprízemnejšie pudy. Taktiež český guru Jára Dobeš alias Óm nadsamec čelí viacerým obvineniam zo sexuálneho zneužívania, ktoré proti nemu vzniesli bývalé absolventky jeho kurzov a ktoré doposiaľ vyšetruje polícia (Autor: Mgr. Dagmar Roučková);
Sungazing – nebezpečné civenie do slnka - Na súčasnú new age scénu prenikajú početné razantné a nebezpečné metódy, ktoré české a slovenské publikum neraz nadšene a nekriticky prijíma. Patrí k nim aj údajne starobylá a znovuobjavená metóda sungazingu, ktorej protagonisti tým, ktorí ju budú pravidelne praktizovať, sľubujú, že ich úplne zbaví pocitov hladu, naplní ich novou energiou a dopomôže im k duchovnému rastu. O tom, že im môže výrazne poškodiť zrak, už akosi podozrivo mlčia (Autor: Kristina Březinová);
Nacizmus a okultizmus (1) - V senzáciechtivej literatúre a vo filmových dokumentoch sa z času na čas objavujú znepokojivé tvrdenia o tzv. hnedej mágii, teda o spojení okultizmu s nacizmom. Vychádzajú zo záhady, ako mohol nacizmus ovládnuť nemecký národ, ako je možné, že národ Goetheho, Bacha, Kanta a iných velikánov prepadol takejto moci zla. V tejto súvislosti sa spomína nielen Hitler, ale i viacerí jeho najbližší spolupracovníci. Nakoľko sú tieto hypotézy pravdivé? (Autor: doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.);
Náboženské reálie dnešnej Afriky (1) - Náboženskú mozaiku súčasnej Afriky popri domorodých náboženstvách vytvárajú okrem majoritného kresťanstva a islamu aj afrokresťanské cirkvi a kulty vychádzajúce z islamu a iných tradičných náboženstiev. V úvodnej časti seriálu sa bližšie zameriame na početné nezávislé cirkvi, ktoré súhrnne označujeme pojmom afrokresťanstvo (Autor: doc. ThDr. Jozef Trstenský, PhD.);
Pentekostalizmus v nábožensko-spoločenskom kontexte - Reportáž z podnetnej konferencie, ktorú v polovici októbra zorganizovala Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (Autor: Tereza Halasová);
Denominácie a hnutia v 17. – 19. storočí (4) – V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame pokračovanie seriálu o histórii kresťanských heréz a náboženských hnutí pôsobiacich od čias ranej cirkvi až po súčasnosť. V tejto časti sa autor zaoberal nazarénmi, darbistami, svedkami Jehovovými a v závere sa zmienil aj o letničnom hnutí (Autor: doc. ThDr. Peter Gažík)
Okrem uvedených článkov je číslo doplnené spravodajským servisom z domova a zo zahraničia. Čitateľ v ňom takisto nájde dve recenzie pozoruhodných publikácií - prvou je kniha Róberta Sarku: Okultizmus z dávnych čias v súčasnej kultúre; druhou Výkladový slovník esoteriky a pavěd od Jiřího Heřta.

Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava 1; alebo telefonicky na bratislavskom čísle 02/207 22 838; resp. e-mailom na adrese rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2013 a 2012 je po 8,00 €. Ponúkame aj možnosť objednať si za zvýhodnené ceny staršie ročníky: ročník 2011 za 6 €, ročník 2010 za 4,00 €, ročníky 2009, 2008 a 2007 po 3,00 €, ročníky 2006 (iba čísla 3 a 4) a 2005 (iba čísla 2 a 3) po 1,00 €. S časopisom sa môžete oboznámiť aj na jeho webstránke http://www.rozmer.sk.