2. adventná nedeľa v Bratislave

2. adventná nedeľa v Bratislave

Do srdca si zapíšte, smutní, utrápení, tým sa v duchu potešte, že je predo dvermi váš Spasiteľ, Mesiáš, ktorý srdca rany obviaže vám v pravý čas, poteší, zachráni. (ES 6, 5) – Aj v duchu týchto slov sa niesla 2. adventná nedeľa 9. 12. 2012 v bratislavskom Veľkom kostole.
Na hlavných službách Božích o 9.30 hod. sme privítali vzácneho hosťa – prodekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK ThDr. Dávida Benku, PhD. Služby Božie otvorila domáca farárka Anna Polcková, ktorá spolu s Dávidom Benkom a Karolínou Konopeusovou, duchovnou správkyňou Ev. základnej školy (EZŠ), na službách Božích liturgovala. Čítaním textov a modlitbami sa zapojili aj pedagógovia, rodičia a deti z EZŠ. D. Benka nám poslúžil kázňou Božieho slova na text Izaiáš 63, 15 – 64, 3. Po nej nasledovala spoveď a Večera Pánova.

Po skončení služieb Božích sme boli pozvaní do Starého lýcea na Konventnej 15 na krátke vianočné pásmo a bazár výrobkov detí z prvého stupňa Evanjelickej základnej školy. Sme radi, že tvorivá práca detských rúk a ich džavot spestrili naše stretnutie po službách Božích.

Tak ako každú nedeľu, i túto sa v priľahlom Malom kostole konali služby Božie pre veriacich nemeckej a maďarskej národnosti – v rámci prípravy na Vianoce oboje aj s Večerou Pánovou. Po maďarských službách Božích sa veriaci stretli pri občerstvení a rozhovoroch, aby tak upevnili spoločenstvo medzi sebou. Tešíme sa, že napriek vzmáhajúcej sa neznášanlivosti sme v Bratislave vždy vedeli a vieme pokojne spolunažívať aj s týmito „starými Prešpurákmi“ či návštevníkmi hlavného mesta. Medzi nemeckými a maďarskými službami Božími sa stretli aj veriaci z medzinárodného – anglicky hovoriaceho zboru, ktorí mali túto nedeľu v rámci služieb Božích tiež špeciálny detský adventný program.

Podvečer o 16.00 hod. sa vo Veľkom kostole konal organový koncert nášho dlhoročného kantora prof. Jána Vladimíra Michalku. Na programe boli diela M. E. Bossiho a I. Zeljenku.

Večerné služby Božie o 17.00 hod. v Malom kostole so sestrou farárkou Polckovou nám zase spestril Zvolenský spevácky zbor. Repertoár tohto stredoslovenského speváckeho telesa pod vedením dirigentky Mgr. Martiny Šebovej tvoria skladby z oblasti barokovej, vážnej hudby, upravené ľudové a sakrálne piesne.

Teší nás, že všetky tieto príležitosti pritiahli do našich chrámov viac ľudí ako obvykle, a tak v dnešnej hektickej dobe vzbudili v uponáhľanom Bratislavčanovi opäť túžbu po duchovne, po návrate k Pánu Bohu a očakávaní Mesiáša, čo je podstatou adventu.

Galéria k článku