Zomrel brat farár Mgr. Peter Hrnčiar

Zomrel brat farár Mgr. Peter Hrnčiar

V nádeji vzkriesenia a večného života v Kristovi Ježišovi v piatok 14. decembra 2012 o 16.00 hod. tíško usnul v Pánu brat farár Mgr. Peter Hrnčiar. Pohreb zosnulého brata bude v utorok 18. decembra o 14.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Smrečanoch.
Mgr. Peter Hrnčiar sa narodil 12. januára 1921 v Smrečanoch. Kaplánom bol v Poprade-Veľkej a neskôr v cirkevnom zbore v Ružomberku pri pánovi farárovi Gustávovi Plavcovi. Ako farár pôsobil vo Švábovciach a neskôr sa stal zborovým farárom vo Východnej, kde pôsobil 43 rokov. Na dôchodku žil spolu s manželkou vo svojom rodisku v Smrečanoch.

Pán nech teší svojou milosťou a pokojom manželku Boženu Annu a deti Drahomíra, Alenku a Rastislava s rodinami, ako aj ostatných smútiacich.