Adventný koncert v Prievoze

Adventný koncert v Prievoze

Druhá adventná nedeľa sa v CZ Bratislava-Prievoz niesla v duchu žalmistových slov: „Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem! Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň!“ (Ž 96, 1 – 2).
V tento deň sa v tunajšom chráme konal adventný koncert, na ktorom sme privítali hudobnú skupinu Admirál z Gočova. V ich podaní odznelo niekoľko adventných a vianočných piesní z Evanjelického spevníka a prihovorili sa k nám aj Božím slovom.

Hudobnej skupine Admirál nedávno vyšlo druhé CD pri príležitosti 420. výročia narodenia Juraja Tranovského s názvom „Sláva Bohu na výsostiach“, ktoré obsahuje výber piesní z Tranovského kancionála. Svoje vystúpenie hudobná skupina obohatila aj niekoľkými piesňami zo svojho nového CD nosiča, a tak ich mali možnosť poslucháči počuť v predpremiére.

Koncertu sa zúčastnili i rodáci – Gemerčania žijúci v Bratislave. Po koncerte boli účastníci pozvaní na občerstvenie do zborového domu, kde si mohli pochutiť na domácich gemerských koláčoch a iných špecialitách.

ďaka patrí predovšetkým Pánu Bohu za to, že nás obdaroval rôznymi darmi, ktorými si môžeme navzájom slúžiť. Takto v druhú adventnú nedeľu poslúžila hudobná skupina Admirál svojím vystúpením všetkým, ktorí zavítali podvečer do prievozského ev. a. v. kostola. Prežili sme tam príjemné chvíle pri hudbe a naplnení adventným posolstvom sme sa rozišli do svojich domovov, pospevujúc si známe melódie.

Galéria k článku