Médiá počas Vianoc 2012

Médiá počas Vianoc 2012

23. 12. 2012
9:04 Rádio Slovensko a Regina: Služby Božie zo Slov. Pravna
24. 12. 2012
15:30 TA3: Štedrovečerné služby Božie z Bratislavy-Petržalky
17:00 Rádio Regina: Štedrovečerné služby Božie z Podlužian
25. 12. – STV DVOJKA
10:00 Služby Božie z Dunajskej Lužnej
11:30 Sola scriptura I – polohraný dokument o dejinách ECAV
19:40 Sviatočné slovo – generálny biskup Miloš Klátik
Viac: Program médií na http://ecav.sk/?p=Kalendar/Program/STV2
Vložené 18. 12. 2012