Výročná cena Samuela Zocha 2012

Výročná cena Samuela Zocha 2012

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo 19. decembra 2012 slávnostne odovzdal generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi Výročnú cenu Samuela Zocha za rok 2012.
Brat generálny biskup dostal toto významné ocenenie za obetavú duchovnú a pastorálnu činnosť v Petržalke, teda na území Bratislavského samosprávneho kraja, kde ako zborový farár úspešne pôsobil dve desaťročia. Počas jeho pôsobenia tu bol vybudovaný nový evanjelický chrám Boží, fara a zborové centrum pre veriacich z Petržalky aj zo širokého okolia. Intenzívne sa venoval i práci s deťmi a mládežou a práci v oblasti školstva – predovšetkým založením prvej evanjelickej materskej školy po r. 1989 – Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona a napísaním učebníc náboženstva pre deti 1. – 4. ročníka základnej školy. Ocenenie dostal aj za celospoločenskú angažovanosť v prospech občanov Bratislavského samosprávneho kraja vo funkcii generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, najmä ako ocenenie jeho osobnej obetavosti v prospech veriacich evanjelikov v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Ocenenia významným osobnostiam Bratislavského samosprávneho kraja udeľuje Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja ľuďom, ktorí svojou prácou výrazne prispeli k spoločenskému a ekonomickému rozvoju Bratislavského samosprávneho kraja a k jeho reprezentácii doma i v zahraničí. Ceny boli odovzdané na slávnostnom galavečere v Divadle Aréna v Bratislave. Programom sprevádzala Alena Heribanová; súčasťou galavečera bolo vystúpenie Martina Babjaka a Symfonického orchestra Konzervatória.

Bratovi generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi k udeleniu Ceny Samuela Zocha srdečne blahoželáme.

Samuel Zoch (1882 – 1928), rodák z Cerova, evanjelický a. v. farár v Modre, zakladateľ a správca sirotinca v Modre, sa pričinil aj o založenie vysokej teologickej školy. V roku 1918 stal prvým županom Bratislavskej župy po vzniku Československej republiky. Tejto funkcie sa vzdal v roku 1919, aby sa mohol naplno venovať práci pre evanjelickú cirkev, kde

ho zvolili za biskupa Západného dištriktu. „Vykonaj to – čo môžeš sám vykonať – a povinnosť vždy verne zachovaj.“
Samuel Zoch

Galéria k článku