Viera v živote 1. 1. 2013

21.00 - 22.00 Rádio Regina - novoročný magazín Viery v živote. Vo sviatočnej relácii ponúkne Pavel Gabriš aktuálne zamyslenie generálneho biskupa Miloša Klátika, predsedu ERC v SR...
V Galérii osobností sa zamyslíme nad menom Ježiš v historickom kontexte aj aktuálne. Rubrika Na návšteve bude patriť pani biskupovej Júlii Koštialovej, ktorá nás predišla do večnosti 3. 12. 2012. Ekumenickú Hudobnú kapitolku pripravil Borivoj Medelský.