Posledná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Petrom Hrnčiarom

Pohreb zosnulého brata farára sa konal v utorok 18. decembra v Evanjelickom a. v. kostole v Smrečanoch. V nádeji vzkriesenia a večného života v Kristovi Ježišovi sa s ním rozlúčili rodina, početní duchovní a bratia i sestry vo viere.
Pohrebnou kázňou poslúžil brat emeritný biskup Július Filo. Za Liptovsko-oravský seniorát sa so zosnulým bratom farárom rozlúčila sestra seniorka Katarína Hudáková a domáci zborový farár Ján Mojzsis a za cirkevný zbor vo Východnej brat farár Viktor Sabo. Na poslednej ceste v tejto časnosti ho piesňami odprevadil zborový spevokol z Východnej.

Mgr. Peter Hrnčiar sa narodil 12. januára 1921 v Smrečanoch. Po ordinácii v roku 1952 bol kaplánom v Poprade-Veľkej a neskôr v cirkevnom zbore v Ružomberku pri pánovi farárovi Gustávovi Plavcovi. Farárom bol najskôr vo Švábovciach a potom sa stal zborovým farárom vo Východnej, kde pôsobil 43 rokov. V roku 1948 sa zosobášil s Annou, rod. Jančovou; mali spolu dve dcéry a syna. Na dôchodku žil spolu s manželkou vo svojom rodisku v Smrečanoch. Zomrel v piatok 14. decembra 2012.