J. S. Bach, Peter Zagar a Solamente naturali

Súbor starej hudby Solamente naturali Bratislava v predvečer 3. adventnej nedele uskutočnil v Malom kostole v Bratislave svoj tohtoročný predposledný koncert, na ktorom zazneli duchovné diela skladateľov J. S. Bacha a Petra Zagara.
V upršaný večer 15. decembra 2012 pred 18-tou hodinou sa ľudia pomaly začali schádzať v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici. Vo vzduchu bolo cítiť napätie, no aj istú pokoru, akoby ľudia automaticky pociťovali rešpekt na tomto Božom mieste. Šepot ľudí prerušoval len hluk dažďa. Toto relatívne ticho však po pár minútach prerušil nástup zboru a nemalý potlesk obecenstva. Zbor po krátkom ladení spustil prvý chorál – Sing, bet und geh auf Gottes Wegen z kantáty J. S. Bacha BWV 93.

Pre nezasväteného diváka mohol byť celkom milým prekvapením alt v podaní Józsefa Csapóa, ktorý pri spoločnom duete veľmi malebne dopĺňal hlas sopranistky Gabrielly Szili. V programe sa striedali diela od J. S. Bacha i Petra Zagara. Peter Zagar je popredný slovenský skladateľ, ktorý sa zaoberá hlavne staršími hudobnými štýlmi a často tvorí skladby duchovného charakteru. Toto takpovediac poprepletanie jeho skladieb s Bachovou tvorbou nebolo vôbec na škodu. Ide o praktiku už dávno osvedčenú, keď sa tvorba súčasného autora prezentuje spolu so staršou, overenou a známou tvorbou. Spôsob takejto prezentácie súčasnej tvorby sa javí ako veľmi efektívny, keďže divák má možnosť porovnať nové dielo s dielami staršími a následne ho zhodnotiť. V tomto prípade sa celé vystúpenie javilo ako veľmi pozitívny dialóg a bolo zjavné, že tento neveľký výňatok z Bachovej tvorby bol naozaj starostlivo vybraný.

Divákovi bolo predstavených niekoľko typov kombinácií hudobných nástrojov a každý hlas mal tiež svoje sólo. Čo mohlo prekvapiť aj stáleho fanúšika tohto súboru, bola premiéra moteta Benedictus Dominus Deus Israel od Petra Zagara, napísaného pre barytón, zbor, trúbku, fagot a sláčiky. Po tejto novinke nasledovala druhá časť Bachovej kantáty BWV 70 Wachet! betet! betet! wachet!, ktorá zakončovala program. Na správnu rozlúčku s obecenstvom sa v poslednej kantáte spojil celý súbor, aby v plnosti ukázal svoju silu a zručnosť.

o by som koncertu vytkol, je istý dojem odstupu, ktorý súbor mohol zanechať v návštevníkovi. Tým narážam na skutočnosť, že neodznel žiaden úvodný, záverečný či iný príhovor, kde by sa poslucháč mohol dozvedieť niečo o súbore či práve odznených skladbách. Možno by stačilo povedať aspoň „ďakujeme za pozornosť a pekné sviatky“. Určite tým však nechcem povedať, že súbor zanechal nejaký zlý dojem. Išlo o skutočne kvalitný hudobný zážitok, kde človek mal možnosť obohatiť nielen svoj kultúrny, ale i duchovný život.

Program:
J. S. BACH: Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, chorál z kantáty BWV 93
P. ZAGAR: Laudate Dominum (Žalm 116) pre soprán, alt, violončelo a organ
J. S. BACH: Kantáta Wachet! betet! betet! wachet!, BWV 70 – 1. časť
P. ZAGAR: Ave verum Corpus pre soprán, alt, violončelo a organ; Veni Emmanuel pre soprán, alt, bas a sláčiky
J. S. BACH: Kantáta Ärgre dich, o Seele, nicht, BWV 186a
P. ZAGAR: Benedictus Dominus Deus Israel, moteto pre barytón, zbor, trúbku, fagot a sláčiky
J. S. BACH: Kantáta Wachet! betet! betet! wachet!, BWV 70 – 2. časť

SOLAMENTE NATURALI
Umelecký vedúci: Miloš Valent
Gabriella SZILI (soprán) József CSAPÓ (alt), Zoltán MEGYESI (tenor), Matúš TRÁVNIĆEK (bas), Tereza PAVELKOVÁ (hoboj), László BORSÓDY (trúbka), Miloš VALENT (husle), Petr ZEMANEC (husle), Luba HABART (husle), Peter VRBINČÍK (viola), Michal SŤAHEL (violončelo), Tibor NAGY (kontrabas), Tomáš KARDOŠ (fagot), Soma DINYÉS (organ)