Putovanie spevokolov na „Dolnú zem“

Putovanie spevokolov na „Dolnú zem“

Spojený spevokol z Podlužian a Kukovej sa v dňoch 19. − 21. októbra 2012 vydal na malé turné na „Dolnú zem“. 45-členný zájazd sa cestou do Kovačice zastavil v Budapešti a ďalších mestách.
V Lutherovom dome v Budapešti nás v prijala sestra farárka Hilda Fabulyová-Gulácsiová. Okrem prehliadky a nácviku piesní sme sa metrom previezli ku maďarskému parlamentu. Potom sme pokračovali do prvého hostiteľského zboru v Pivnici, kde sme absolvovali večerný koncert a nocľah v rodinách. Na druhý deň sme hneď ráno vyrazili do okresného mesta Báčska Palanka, kde nás čakali domáci v chráme Božom a my sme im poslúžili slovom i piesňou.

Poobede sme sa presunuli do Kovačice. Večer sme prežili v Galérii insitného umenia, kde sme mali večerné koncertné pásmo, a po nocľahu v rodinách sme sa v nedeľu zúčastnili na slávnostných službách Božích v kovačickom chráme Božom pri príležitosti pamiatky posvätenia chrámu. Slávnostným kazateľom bol Jozef Havrila ml.

Cestou naspäť nás čakalo ešte jedno prekvapenie - účasť nášho spevokolu na prehliadke spevokolov Báčskeho seniorátu, ktorá sa konala v Hložanoch. Tu sme zaspievali štyri piesne, čím sme zakončili naše putovanie po Vojvodine. Pánu Bohu patrí vďaka za ochranu, požehnanie našej cesty i všetky nové priateľstvá, ktoré v Jeho mene vznikli.

Galéria k článku