Archív 2014

Reštaurátorský výskum kazateľnice v Hostišovciach

Reštaurátorský výskum kazateľnice v Hostišovciach

Cirkevný zbor ECAV Budikovany, filiálka Hostišovce, v roku 2014 podával projekt cez Ministerstvo kultúry SR na reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kazateľnice v Evanjelickom a. v. kostole v Hostišovciach.

200. výročie posvätenia chrámu Božieho v Kladzanoch

200. výročie posvätenia chrámu Božieho v Kladzanoch

Nedeľa radosti a vďačnosti. Takou bola aj 4. adventná nedeľa 21. 12. 2014 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Kladzanoch (Šarišsko-zemplínsky seniorát), kde slávnostným kazateľom slova Božieho bol brat generálny biskup Miloš Klátik.

Primátor Bratislavy sa stretol s predstaviteľmi cirkví v meste

Primátor Bratislavy sa stretol s predstaviteľmi cirkví v meste

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal 23. decembra 2014 prijal v reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave najvyšších predstaviteľov registrovaných cirkví, ktoré pôsobia v hlavnom meste SR.

Predvianočné aktivity v SED Košeca

Predvianočné aktivity v SED Košeca

Predvianočné obdobie v našom diakonickom zariadení neodmysliteľne patrí aj vystúpeniam detí a mládeže. Aj v tomto roku na sklonku adventného obdobia k nám zavítali žiaci z materskej a základnej školy v Košeci. Vianočným pásmom a ručne vyrobenými darčekmi potešili našich seniorov.

Čo nájdete v  Dúhe - január

Čo nájdete v Dúhe - január

Vkladačka
Školský poznámkový kalendárik na január a február
Dúhový kalendár na rok 2015
Pán Ježiš je CESTA
Elenkin príbeh: Nehoda - 1. časť

Predvianočné stretnutie jubilantov v CZ Krupina

Predvianočné stretnutie jubilantov v CZ Krupina

V Krupine sa v 4. adventnú nedeľu konala milá slávnosť. Dvadsať členov cirkevného zboru, ktorí sa v 2. polroku dožili životného okrúhleho jubilea nad 60 rokov, sa zišlo na predvianočnom stretnutí jubilantov.

Posviacka obnovenej zborovej miestnosti v CZ Bukovec

Posviacka obnovenej zborovej miestnosti v CZ Bukovec

V 3. adventnú nedeľu sme v našom cirkevnom zbore privítali vznešeného brata seniora Miroslava Hvožďaru, ktorý vykonal posviacku našej zborovej miestnosti.

Pastiersky list na 1. sviatok vianočný 2014

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, ktorý sa čítal v evanjelických a. v. chrámoch Božích na Prvý sviatok vianočný 25. 12. 2014

Pozdravy od generálneho biskupa a generálneho dozorcu

Pozdravy od generálneho biskupa a generálneho dozorcu

Zomrel brat senior Ladislav Fričovský

Zomrel brat senior Ladislav Fričovský

So žiaľom oznamujeme, že 20. 12. 2014 Boh života a smrti si k sebe po ťažkej chorobe povolal svojho služobníka - evanjelického kňaza, seniora v. v. Košického seniorátu, básnika a prozaika, nositeľa mnohých významných ocenení ThMgr. Mgr. art. Ladislava Fričovského, ktorý bol odvolaný do večnosti vo veku nedožitých 85 rokov. Posledná rozlúčka sa uskutoční 23. 12. 2014 o 13.00 hod. v Ev. a. v chráme Božom v Obišovciach.

Stanovisko Vieroučného výboru ECAV na Slovensku k problematike požehnania

Zdrojom a darcom každého požehnania je Boh. Hospodin ako darca požehnania je osobná vôľa, a nie neosobná sila, preto požehnanie je darované v Jeho suverénnej slobode. Požehnanie v biblickom chápaní je tak celkom oslobodené od magického chápania.

Médiá na vianočné sviatky 2014

Médiá na vianočné sviatky 2014

Televízia TA3 Streda 24. 12. 2014 – Štedrý večer
16.30 Evanjelické služby Božie z Vrbového; káže generálny biskup Miloš Klátik; piesne: 9, A 9, 13, 39, A 11, 49, 60, 41

Evanjelické služby Božie počas Vianoc 2014 v Bratislave

Evanjelické služby Božie počas Vianoc 2014 v Bratislave

Prihláška na vzdelávací program z oblasti komunikácie a pastorálneho rozhovoru

Prihláška na vzdelávací program z oblasti komunikácie a pastorálneho rozhovoru

Nové na ITV - Konferencia o Štúrovi

Nové na ITV - Konferencia o Štúrovi

Návšteva diecézy Härnösand pri príležitosti inštalácie novej biskupky

Návšteva diecézy Härnösand pri príležitosti inštalácie novej biskupky

Härnösandská diecéza je jednou z 13 diecéz v rámci Švédskej cirkvi. Dňa 14. 12. 2014 sa v katedrále v Uppsale konali slávnostné služby pri inštalácii novej biskupky diecézy Härnösand Evy Nordung Byström na čele s arcibiskupkou Antje Jackelén za prítomností mnohých zahraničných hostí a biskupov Švédskej cirkvi.

Ústredie EPS navštívili členovia predsedníctva ECAV aj  ERC

Ústredie EPS navštívili členovia predsedníctva ECAV aj ERC

Adventný čas je osobitne vhodný na neformálne priateľské stretnutia pracovných kolektívov. Príležitosť k priateľskému rozhovoru využilo aj Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (Ústredie EPS) 16. decembra 2014.

Orientácie – Televízny posol 21. 12.

RTVS – STV Dvojka o 14.30 hod. Témy: Cirkevný zbor Príbovce a jeho farári. List Jakuba. Vianočné piesne a zvyky z Važca. Repríza: 6. 1. 2015 o 8.40 hod.

Modlitebné stretnutie DNS v Leviciach

Modlitebné stretnutie DNS v Leviciach

Dňa 13. decembra 2014 sa v priestoroch cirkevného zboru v Leviciach uskutočnilo modlitebné stretnutie Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Zúčastnili sa ňom ordinovaní, ako aj neordinovaní členovia cirkvi.

Stretnutie spevokolov v Málinci

Stretnutie spevokolov v Málinci

Dňa 13. decembra 2014 sa konalo seniorátne stretnutie spevokolov cirkevných zborov Novohradského seniorátu v Málinci. Stretnutie otvoril domáci farár a senior Ivan Mucha pozdravom a modlitbou.

Prečítajte si  v  EPST č. 51 - 52

Prečítajte si v EPST č. 51 - 52

Nuž, vám sa narodil Kristus Pán, Spasiteľ, ktorý je záchrancom nášho života. Týmito slovami sa čitateľom prihovára vianočné dvojčíslo EPST, ktoré prináša mnoho sviatočného čítania a k tomu všetkému i literárnu prílohu Ozvena a darček – kalendár na rok 2015. A čo si v Posle pred sviatkami nájdete?

Celocirkevné ofery na rok 2015

Plán aktivít ECAV na Slovensku na rok 2015

Plán aktivít ECAV na Slovensku na rok 2015

Vyšli zamyslenia pre deti "Strom života"

Možno si ešte pamätáte na zbierku detských zamyslení Svetlo života, ktorá vyšla vo vydavateľstve Tranoscius v marci roku 2011. Dnes Vám ponúkame jej pokračovanie - zbierku zamyslení s názvom Strom života.

Konferencia SLZ o úlohe cirkvi  v meniacej sa Európe

Konferencia SLZ o úlohe cirkvi v meniacej sa Európe

Počúvať, slúžiť, posilňovať – byť cirkvou v meniacej sa Európe bola téma konferencie Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) európskych regiónov v Ríme 27. – 29. októbra. Zúčastnilo sa na nej 55 účastníkov z 30 členských cirkví v 21 krajinách. ECAV na Slovensku zastupoval generálny biskup Miloš Klátik, ktorý sa podieľal na spoluorganizovaní konferencie.

Staršie
Strana 1 z 25
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.