Celocirkevné ofery na rok 2015

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku, ktoré zasadalo 5. decembra 2014 vo Zvolene, schválilo zoznam celocirkevných ofier na rok 2015. Klikni tu. Vložené 9. 12. 2014