Návšteva diecézy Härnösand pri príležitosti inštalácie novej biskupky

Návšteva diecézy Härnösand pri príležitosti inštalácie novej biskupky

Härnösandská diecéza je jednou z 13 diecéz v rámci Švédskej cirkvi. Dňa 14. 12. 2014 sa v katedrále v Uppsale konali slávnostné služby pri inštalácii novej biskupky diecézy Härnösand Evy Nordung Byström na čele s arcibiskupkou Antje Jackelén za prítomností mnohých zahraničných hostí a biskupov Švédskej cirkvi.
Medzi vzácnymi hosťami boli zastúpení biskupi William Bowles – Evanjelická luteránska cirkev v južnej Afrike, Christopher Lowson – Cirkev v Anglicku, Simo Peura – Fínska cirkev, Tor Singsaas – Nórska cirkev aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Miloš Klátik. Celkovo 22 biskupov z celého sveta a mnoho ďalších hostí, medzi nimi aj veľvyslanec Slovenskej republiky vo Švédsku Jaroslav Auxt.

Generálny biskup srdečne zablahoželal novej biskupke, a keďže diecéza Härnösand je našou partnerskou diecézou, vyjadril presvedčenie, že dobrá vzájomná spolupráca bude pokračovať.

Eva Nordung Byström sa stala v poradí 26. biskupkou v diecéze Härnösand. Za svoje motto si vzala biblický verš z 2. listu Korintským 6, 2b: „Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia!“ Svoj sľub zložila pred Bohom a cirkvou. Sľúbila vykonávať svoje poslanie tam, kde Boh je oslávený, kostol postavený a Boh sa stáva realitou vo svete. Následne dostala biskupský kríž.

Jej prvé slová odzrkadľovali veľkú radosť z tejto mimoriadnej chvíle. Vyjadrila potešenia nad novými povinnosťami, ktoré ju čakajú, a pripojila sľub, že ako biskupka v diecéze Härnösand sa bude snažiť konať čo najlepšie a robiť všetko pre to, aby bola dobrým duchovným vodcom, ktorý podporuje prácu diecéznych zborov. Chce pracovať na posilnení diecézy formou propagácie v celej diecéze, na vidieku aj v mestách, vo vnútrozemí aj na pobreží. Vyjadrila presvedčenie, že švédske cirkevné zbory sú podporované a vybavené tak, aby mohli existovať a fungovať uprostred spoločnosti.

Galéria k článku