Evanjelické služby Božie počas Vianoc 2014 v Bratislave

Evanjelické služby Božie počas Vianoc 2014 v Bratislave