Zomrel brat senior Ladislav Fričovský

Zomrel brat senior Ladislav Fričovský

So žiaľom oznamujeme, že 20. 12. 2014 Boh života a smrti si k sebe po ťažkej chorobe povolal svojho služobníka - evanjelického kňaza, seniora v. v. Košického seniorátu, básnika a prozaika, nositeľa mnohých významných ocenení ThMgr. Mgr. art. Ladislava Fričovského, ktorý bol odvolaný do večnosti vo veku nedožitých 85 rokov. Posledná rozlúčka sa uskutoční 23. 12. 2014 o 13.00 hod. v Ev. a. v chráme Božom v Obišovciach.
Sme vďační Pánu Bohu za jeho život i pôsobenie v senioráte a spoločne sa potešujeme nádejou večného života, prisľúbeného veriacim.

Ladislav Fričovský sa narodil 5. marca 1930. Pochádzal z Vajkoviec pri Košiciach, stredoškolské roky strávil v Prešove a v Bardejove, kde ho literárne ovplyvnili Svetloslav Veigl a Andrej Kostolný. Počas vysokoškolských štúdií dospieval pod dohľadom Emila Boleslava Lukáča. Ako farár pôsobil 11 rokov v Chmeľove a 33 rokov v Obišovciach.

Dve volebné obdobia stál na čele Košického seniorátu a bol aj tajomníkom Biskupského úradu Východného dištriktu v Košiciach. Podieľal sa na zostavovaní učebnice Svetielko, Evanjelického spevníka, Funebrála, Pašií, taktiež pri úprave biblických textov Starej zmluvy do slovenskej Biblie.

Bol absolventom nielen Evanjelickej teologickej fakulty, ale aj Vysokej školy múzických umení, kde vyštudoval odbor filmová a televízna dramaturgia. Publikoval od študentských čias, písal najmä poéziu a krátku prózu a prispieval do viacerých časopisov. Knižne však mohol vydávať až po zmene politického systému v Československu.

Od roku 1990 mu vyšlo takmer 30 zbierok poézie pre deti aj dospelých. Z jeho pera pochádza aj viacero rozhlasových a televíznych pásiem a hier. Okrem toho mal publikované stovky článkov v cirkevných a svetských časopisoch. Naposledy pracoval na dokončení veršovanej rozprávky O dvoch obláčikoch, ktorá by mala knižne vyjsť začiatkom budúceho roka.

V roku 1993 získal prémiovú cenu Literárneho fondu, v roku 2001 Cenu Emila Boleslava Lukáča v Tranosciu, v roku 2009 ocenenie od predsedu Košického samosprávneho kraja a v roku 2011 Cenu Leonarda Stockela.
Zdroj: SITA