Nové na ITV - Konferencia o Štúrovi

Nové na ITV - Konferencia o Štúrovi

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo prinášame zostrih z vedecko-historickej konferencie Ľudovít Štúr a jeho doba. Prínos pre cirkev a národ.
Vložené 12. 12. 2014