Modlitebné stretnutie DNS v Leviciach

Modlitebné stretnutie DNS v Leviciach

Dňa 13. decembra 2014 sa v priestoroch cirkevného zboru v Leviciach uskutočnilo modlitebné stretnutie Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Zúčastnili sa ňom ordinovaní, ako aj neordinovaní členovia cirkvi.
Stretnutie otvoril biblickým výkladom predseda Ľubomír Trnavský, farár v cirkevnom zbore v Jure nad Hronom. Po speve piesní sme spolu mysleli v modlitbách na aktuálne problémy na Slovensku, ako aj v zahraničí. Na záver udelil prítomným Áronovské požehnanie Martin Riecky, farár z cirkevného zboru v Leviciach. Spoločenstvo potom ešte zotrvalo v neformálnych rozhovoroch pri spoločnom občerstvení.

Galéria k článku