Posviacka obnovenej zborovej miestnosti v CZ Bukovec

Posviacka obnovenej zborovej miestnosti v CZ Bukovec

V 3. adventnú nedeľu sme v našom cirkevnom zbore privítali vznešeného brata seniora Miroslava Hvožďaru, ktorý vykonal posviacku našej zborovej miestnosti.
Z milosti Božej sa nám podarilo vymeniť vchodové dvere, okná, kúrenie i podlahu. Vymaľovali sme a nainštalovali ozvučenie klávesov. Máme i nové vybavenie, teda kazateľňu, oltár so svietnikmi a kľakátkom, ale i nový číselník. Veríme, že toto všetko bude slúžiť k oslave nášho Trojjediného Pána Boha a k požehnaniu Jeho ľudu. Ďakujeme všetkým, ktorí pridali ruky, financie, ale i modlitby k tomu, aby sme toto dielo s Božím požehnaním mohli uskutočniť.

Foto: Daniel Naď

Galéria k článku