Predvianočné aktivity v SED Košeca

Predvianočné aktivity v SED Košeca

Predvianočné obdobie v našom diakonickom zariadení neodmysliteľne patrí aj vystúpeniam detí a mládeže. Aj v tomto roku na sklonku adventného obdobia k nám zavítali žiaci z materskej a základnej školy v Košeci. Vianočným pásmom a ručne vyrobenými darčekmi potešili našich seniorov.
Zvlášť milé bolo aj vystúpenie konfirmandov z CZ ECAV z Považskej Bystrice pod vedením sestry poddozorkyne PhDr. Ľubice Juríčkovej. Nacvičeným pásmom pod názvom „Láska“ nám nielen spestrili predvianočný čas, ale vhodnou scénkou poukázali na Božiu lásku v Kristu nám všetkým zjavenú.

Galéria k článku