Médiá na vianočné sviatky 2014

Médiá na vianočné sviatky 2014

Televízia TA3 Streda 24. 12. 2014 – Štedrý večer
16.30 Evanjelické služby Božie z Vrbového; káže generálny biskup Miloš Klátik; piesne: 9, A 9, 13, 39, A 11, 49, 60, 41
Rádio Slovensko
Utorok 23.12.2014
5.20
Zamyslenie na dnešný deň; generálny biskup ECAV Miloš Klátik

Streda 24. 12. 2014 – Štedrý večer
17.00 Rádio Regina:
Evanjelické služby Božie z Kladzian; káže ev. farárka Mária Juhásová; piesne 10, A 1, 28, 53, A 11, 52, 60
19.05 Štedrovečerné reflexie. Rozhovor P. Gabriša a generálnym biskupom M. Klátikom
22.05 Encyklopédia spravodlivých. Statoční ľudia v dedine Oľšavice a príbeh záchrany Židov, ako sa odohral na Štedrý deň 1944. Red. Dagmar Mozolová

STV Dvojka
Štvrtok 25. 12. - 1. slávnosť vianočná
10.00
Evanjelické služby Božie na 1. slávnosť vianočnú z Opinej; káže biskup VD Slavomír Sabol; piesne 32, 34, 39, 35, 590, 595, A 14, 13
19.50 Sviatočné slovo – príhovor generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika

Nedeľa po Vianociach 28. 12. 2014
Rádio Slovensko, Rádio Regina
9.05 Kresťanská nedeľa. Evanjelické služby Božie z Betliara; káže ThDr. Jerguš Olejár, PhD.