Ústredie EPS navštívili členovia predsedníctva ECAV aj ERC

Ústredie EPS navštívili členovia predsedníctva ECAV aj  ERC

Adventný čas je osobitne vhodný na neformálne priateľské stretnutia pracovných kolektívov. Príležitosť k priateľskému rozhovoru využilo aj Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (Ústredie EPS) 16. decembra 2014.
Ústredie EPS na skromné „predvianočné“ pohostenie pri „kapustnici“ pozvalo svojich zamestnancov. Okrem nich prijali pozvanie k predvianočnému stolu v priestoroch Ústredia EPS aj vrcholní predstavitelia evanjelickej a reformovanej cirkvi, a to napriek svojmu nabitému programu: generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik s manželkou Oľgou, generálny dozorca ECAV na Slovensku Imrich Lukáč a biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku László Fazekas, ktorí pozdravili pracovníkov Ústredia EPS, zapriali im pokojné prežitie vianočných sviatkov a hojnosť Božieho požehnania. Predstavitelia týchto dvoch cirkví s najväčším zastúpením svojich duchovných v ekumenickej pastoračnej službe (EPS) zosobňujú ako členovia predsedníctva Ekumenickej rady cirkví v SR pre Ústredie aj spoločnú cirkevnú autoritu, ktorá rozhoduje o jednotlivých otázkach jednotného riadenia EPS.

Foto: UEPS