Prečítajte si v EPST č. 51 - 52

Prečítajte si  v  EPST č. 51 - 52

Nuž, vám sa narodil Kristus Pán, Spasiteľ, ktorý je záchrancom nášho života. Týmito slovami sa čitateľom prihovára vianočné dvojčíslo EPST, ktoré prináša mnoho sviatočného čítania a k tomu všetkému i literárnu prílohu Ozvena a darček – kalendár na rok 2015. A čo si v Posle pred sviatkami nájdete?
• Už nič nie je ako predtým, konštatuje v homílii seniorka Katarína Hudáková. Zároveň pred veriaceho človeka kladie otázku, čo pre neho znamená prijať Krista.

• V reflexii Pavla Kušníra Validita Vianoce sa zamýšľame nad hodnotou sviatočných dní ale aj nad často vyhodeným posolstvom, ktoré nám Vianoce prinášajú.

• Duchovné strany odpovedia na otázku, prečo slávime Vianoce práve 25. decembra a prinesú i príbeh o vianočnom zázraku.

• V dvojčísle vám predstavíme ďalšiu evanjelickú rodinu – Zuzaniakovcov z Jakubovian, u ktorých Vianoce voňajú medom.

• V zamyslení Jána Midriaka s názvom Medzi cisternami za slovom Božím si pripomenieme biblický príbeh Ananiáša a Zafiry a pouvažujeme, ako ho možno aplikovať do nášho života.

• „Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím Bohu a ľuďom.“ Takéto vyznanie nájdete v rozhovore so seniorom Ivanom Muchom, ktorý vám priblíži skutočný zmysel Vianoc.

• Téma Riskantný plán kladie do pozornosti podstatu čakania a pomoci. Respondenti v ankete odpovedajú na to, ako sa slávia sviatky v ich cirkevných zboroch a čo počas nich nesmie v chráme chýbať.

• Vianočný EPST prináša i humorné čítanie v príbehu Lanštiak či zamyslenie o príchode Toho, ktorý dvíha zavrhnutých. Pouvažujeme tiež nad najväčším Darom a vianočnému času dáme prívlastok: Čas veľkej nádeje.

• Tradičné zvyky spojené s najkrajšími sviatkami roka priblíži vo svojich spomienkach ilustrátor a publicista Milan Stano. Prostredníctvom jeho príbehov sa vrátime do čias priadok či zabíjačiek na dedinách.

• Dvojstrana venovaná Ladislavovi B. Bartholomaeidesovi poukáže na odkaz tohto velikána, veľkej ozdoby Gemera.

• Predstavujeme aj cirkevné zbory Kladzany a Betliar, ktoré budú dejiskom mediálnych prenosov z evanjelických služieb Božích počas Vianoc.

• Oddýchnuť si môžete pri celostranovej osemsmerovke i rozhovore s Milanom Stanom o jeho zaujímavých maľbách v Nástennom kalendári na rok 2015.

Redakcia EPST Vám praje krásne a požehnané prežitie vianočných sviatkov plných pokoja a radostný vstup do nového kalendárneho roka 2015.