Archív 2014

II. ročník vianočných trhov v Iloku

II. ročník vianočných trhov v Iloku

Oltárny krúžok žien Mária − Marta a nezisková pracovná skupina žien Tabitha spolu s vedením Ev. a. v. slovenského cirkevného zboru v Iloku v tomto roku zorganizovali už II. ročník vianočných trhov.

Oltárny krúžok žien v Iloku

Oltárny krúžok žien v Iloku

V prvú adventnú nedeľu 30. 11. 2014 sa v Evanjelickom a. v. slovenskom kostole v Iloku konalo slávnostné stretnutie oltárneho krúžku žien Mária – Marta, ktorý si pripomínal 20. výročie založenia v roku 1994.

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 7 - 2014

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 7 - 2014

Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku sa v tomto roku poslednýkrát zišlo na svojom riadnom zasadnutí 5. decembra 2014 vo Zvolene. Úvodnú pobožnosť mal dištriktuálny biskup VD S. Sabol.

Zo Synody Evanjelickej cirkvi v Rakúsku

Zo Synody Evanjelickej cirkvi v Rakúsku

Slávnostnými službami Božími sa 7. 12. 2014 v novozrekonštruovanom evanjelicom kostole v St. Pölten začala Synoda Evanjelickej cirkvi v Rakúsku. Až do 10. 12. zasadalo v tomto dolnorakúskom krajinskom hlavnom meste vyše 70 delegátov. Zúčastnil sa na nej aj generálny biskup Miloš Klátik.

Pamiatka posvätenia chrámu  v Senici

Pamiatka posvätenia chrámu v Senici

Zapálenie prvej sviečky na adventnom venci v cirkevnom zbore v Senici znamenalo nielen začiatok cirkevného roka, ale aj spomienku na posviacku kostola, ktorý bol posvätený pred 230 rokmi práve v prvú adventnú nedeľu.

 Obnovená veža kostola v Iloku

Obnovená veža kostola v Iloku

Na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo 29. mája 2014 bola na Evanjelickom a. v. slovenskom kostole v Iloku slávnostne posvätená obnovená veža. Sme radi, že v tejto svojej novej podobe bude reprezentovať našu cirkev.

Vianočný spev pre život 20. 12. 2014

Návšteva cirkevnej autority v ústave pre mladistvých odsúdených

Návšteva cirkevnej autority v ústave pre mladistvých odsúdených

Dňa 19. novembra 2014 navštívil doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR, Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch.

Stretnutie detí  Turčianskeho seniorátu

Stretnutie detí Turčianskeho seniorátu

V sobotu 22. novembra 2014 sa v Martine opäť uskutočnilo stretnutie detí Turčianskeho seniorátu. Ústredná myšlienka tohto podujatia bola „Môj najlepší priateľ“

230. výročie posvätenia chrámu v Slov. Pravne

230. výročie posvätenia chrámu v Slov. Pravne

V nedeľu 30. 11. 2014 sme si pripomenuli 230. výročie posvätenia nášho tolerančného chrámu Božieho. Naši predkovia si ho postavili na úsvite náboženskej slobody, ktorú priniesol uhorským evanjelikom Tolerančný patent. Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup Miloš Klátik.

Prečítajte si  v  EPST č. 50

Prečítajte si v EPST č. 50

„Pod vianočnou prípravou často rozumieme slávnostné naladenie a zvláštne pozdvihnutie emócií. Možno to patrí k veci, ale nie je to podstata,“ hovorí v homílii v najnovšom čísle EPST farárka Kornélia Moncoľová. Upriamuje tak pozornosť na podstatu adventu i blížiacich sa Vianoc.

ECAV reflektuje na klimatické zmeny

ECAV reflektuje na klimatické zmeny

V dňoch 27. septembra – 1. októbra 2014 sa v cirkevnom konferenčnom centre Soli Deo Gloria v maďarskej obci Balatonszárszó na brehu najväčšieho jazera v strednej Európe uskutočnilo 10. zhromaždenie Siete európskych kresťanských environmentálnych cirkví (ECEN).

Rokovanie Výboru na ochranu Božieho stvorenstva netradične

Rokovanie Výboru na ochranu Božieho stvorenstva netradične

27. 10. 2014 sa uskutočnilo rokovanie Výboru na ochranu Božieho stvorenia, ktorý má štyroch členov z rôznych častí Slovenska. Predseda výboru brat Peter Maca prišiel s návrhom, aby rokovanie konalo ekonomicky a ekologicky s použitím internetového pripojenia a programu na konferenčné hovory.

Generálny biskup na rokovaní v RTVS – STV

Generálny biskup na rokovaní v RTVS – STV

Dňa 2. decembra 2014 generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR, rokoval v Slovenskej televízii v Mlynskej doline s generálnym riaditeľom RTVS Václavom Mikom a riaditeľom sekcie programových služieb STV Tiborom Búzom.

CANTUS vystúpi v Petržalke

CANTUS vystúpi v Petržalke

Pozývame vás na predvianočný koncert speváckeho zboru CANTUS v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice na Strečnianskej 15 v nedeľu 14. 12. 2014 o 17.00 hod.

Stretnutie imobilných dôchodcov

Stretnutie imobilných dôchodcov

V CZ ECAV Levice sa 7. 11. 2014 konalo stretnutie imobilných dôchodcov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých a už nemôžu prísť do chrámu Božieho. Preto sme sa rozhodli, že ich privezieme na stretnutie do zborového centra, kde pre nich pripravíme duchovný program.

Zborové slávnosti pri ukončení Roka hudby

Zborové slávnosti pri ukončení Roka hudby

CZ ECAV Bratislava Staré Mesto vás pozýva na slávnosti na záver Roka hudby cez tretí adventný víkend:
1. Stretnutie o hudbe pri hudbe 13. 12. o 17:00 − Malý kostol
2. Služby Božie 14. 12. o 10:00 − Veľký kostol
3. Organový koncert 14. 12. o 17:00 − Veľký kostol

Adventné zastavenie v Rači 14. 12.

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Rača vás pozýva na Adventné zastavenie pri slove a hudbe v nedeľu 14. 12. 2014 o 15.00 hod. v Ev. a. v. kostole na Alstrovej ul.

„Hľa, už stojí predo dvermi“

„Hľa, už stojí predo dvermi“

CZ ECAV Bratislava Staré Mesto a Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás pozývajú na adventný večer slova a hudby s názvom „Hľa, už stojí predo dvermi“, ktorý sa bude konať vo štvrtok 11. decembra 2014 o 17.00 hod. v Malom kostole na Panenskej ul. v rámci večerných teologických služieb Božích.

Zelená cirkev – plány do budúcnosti

Brat generálny biskup Miloš Klátik prijal 25. novembra 2014 členku Výboru na ochranu Božieho stvorenstva Svetlanu Bartoňovú, ktorá ho v mene tohto výboru informovala o ich aktivitách v súčasnosti, ako aj o plánoch do budúcnosti.

Slovenskí vojaci sa podieľali na humanitárnej pomoci v Bosne

Slovenskí vojaci sa podieľali na humanitárnej pomoci v Bosne

Na základe požiadavky regionálnej organizácie Červeného kríža v bosnianskom meste Foča v stredu 3. decembra 2014 doručili tomuto regiónu materiálnu humanitárnu pomoc zo Slovenska. Participovali na nej aj Ústredie EPS a Evanjelická diakonia.

Slávnostný začiatok cirkevného roka v Považskej Bystrici

Slávnostný začiatok cirkevného roka v Považskej Bystrici

1. adventná nedeľa sa v CZ ECAV Považská Bystrica niesla nielen v znamení začiatku cirkevného roka, ale pripomenuli sme si aj 80. výročie posvätenia filiálneho kostolíka v Bodinej a 5. výročie príchodu duchovného pastiera Ľubomíra Marcinu do nášho cirkevného zboru.

Byť sýty nestačí

Byť sýty nestačí

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku sa 1. adventnú nedeľu 30. novembra 2014 zúčastnila na službách Božích v Lutherkirche vo Viedni, kde sa začala kampaň rozvojovej pomoci „Byť sýty nestačí“. Na jej otvorení sa zúčastnil aj rakúsky prezident Heinz Fischer.

Ev. služby Božie na Úrade vlády SR 10. 12.

Ev. služby Božie na Úrade vlády SR 10. 12.

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR v stredu 10. 12. 2014 o 16.00 hod., na ktorých poslúži evanjelická a. v. farárka Mgr. Silvia Gdovinová, kaplánka generálneho biskupa.

Osvienčim a Auschwitz

Osvienčim a Auschwitz

Po prvom stretnutí vo Vrícku neďaleko Martina sa účastníci medzinárodného projektu Grundtvig stretli v poľskom Osvienčime na programe, ktorý sa sústredil na pochopenie utrpenia a smútku spojeného s 2. svetovou vojnou v kontexte židovskej kultúry, histórie a náboženstva.

Novšie Staršie
Strana 2 z 25
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.