Plán aktivít ECAV na Slovensku na rok 2015

Plán aktivít ECAV na Slovensku na rok 2015

Generálne presbyterstvo, ktoré zasadalo 5. 12. 2014 vo Zvolene, sa o. i. zaoberalo plánom celocirkevných aktivít ECAV na Slovensku na budúci rok. Tento plán, ktorý sa bude priebežne aktualizovať, nájdete na našej webovej stránke v záložke DOKUMENTY A TLAČIVÁ pod bodom M). Klikni tu.
Vložené 9. 12. 2014