Predvianočné stretnutie jubilantov v CZ Krupina

Predvianočné stretnutie jubilantov v CZ Krupina

V Krupine sa v 4. adventnú nedeľu konala milá slávnosť. Dvadsať členov cirkevného zboru, ktorí sa v 2. polroku dožili životného okrúhleho jubilea nad 60 rokov, sa zišlo na predvianočnom stretnutí jubilantov.
Stretnutie sa začalo v chráme Božom, kde po spovednom príhovore sestry farárky Márie Dubekovej prijali jubilanti Večeru Pánovu. Potom sa presunuli do farskej zasadačky. Tu pre nich členky Spolku E. Maróthy-Šoltésovej pripravili občerstvenie. Jubilantov najprv pozdravili mladí členovia zboru kultúrnym programom, po ktorom sa prítomným prihovoril brat farár Miroslav Dubek. Deti odovzdali jubilantom kvietky a vyrobené darčeky. Pri telesnom občerstvení sa jubilanti rozhovorili o prežitých rokoch, vzájomne sa povzbudzovali vo viere a v rozhovoroch sa už pripravovali na Vianoce. Pánu Bohu patrí poďakovanie za toto krásne nedeľné popoludnie.

Galéria k článku