Archív 2016

Z obsahu  januárovej Dúhy

Z obsahu januárovej Dúhy

Maľované čítanie – Podobenstvá
Príbeh s domaľovankou – Biele vločky z rozprávočky
Vynálezy, ktoré zmenili svet
Evanjelické osobnosti – Milan Rastislav Štefánik
Na detskej besiedke – Buďme rybármi ľudí
Predstavujeme vám: Evanjelická škôlka v Žiline

V Slovenskej Vsi obnovili strechu kúrie

V Slovenskej Vsi obnovili strechu kúrie

Cirkevný zbor Slovenská Ves realizoval v r. 2016 projekt obnovy strechy kúrie – národnej kultúrnej pamiatky. Projekt bol financovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, z vlastných zdrojov a z podpory obce.

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - 1. sviatok vianočný 2016

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Počas vianočných sviatkov si každý rok znovu pripomíname príchod Božieho Syna − Ježiša Krista do ľudského sveta v ľudskom tele. Jeho pôsobenie malo i má na ľudstvo nesmierne veľký vplyv. Pán Ježiš Kristus prišiel na svet ako svetlo do najrozličnejších situácií ľudskej tmy.

Vianočný program detí a dorastu

Vianočný program detí a dorastu

Návšteva Bosny a Hercegoviny mala vianočný charakter

Návšteva Bosny a Hercegoviny mala vianočný charakter

Návšteva prezidenta SR Andreja Kisku a ministra obrany SR Petra Gajdoša 20. decembra 2016 v Bosne a Hercegovine mala popri svojej oficiálnej časti - pozdravení slovenských vojakov pôsobiacich v operácii Európskej únie EUFOR ALTHEA - aj svoj duchovný a humanitárny rozmer.

Stretnutie spevokolov NOS 2016

Stretnutie spevokolov NOS 2016

V sobotu 10. 12. 2016 sa stretlo v Stredných Plachtinciach 8 spevokolov z Novohradského seniorátu. Stretnutie sme začínali úvodným slovom brata seniora Ivana Muchu. Celým podujatím nás sprevádzal brat farár Matej Alcnauer, ktorý má na starosti stretnutia spevokolov Novohradského seniorátu.

Koncert  v Králi v znamení jubilea

Koncert v Králi v znamení jubilea

V roku 2016 si ženský spevokol dcérocirkvi Kráľ – Abovce (CZ Tornaľa) pripomínal 25. rokov od svojho založenia. Tomuto jubileu bol venovaný aj vianočný koncert „Dobrá novina“, ktorý sa uskutočnil 18. 12. 2016 v chráme Božom v Králi.

Obnova fasád kostola v Bušovciach

Obnova fasád kostola v Bušovciach

V tomto roku sme sa pustili do obnovy fasád Evanjelického a. v. kostola v Bušovciach. S Božou pomocou a s finančnou podporou od Ministerstva kultúry SR sa nám podarilo urobiť prvú etapu – obnoviť fasádu veže.

Vianočné želanie 2016

Požehnané vianočné sviatky

Z 3. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Gemerskom senioráte

Z 3. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Gemerskom senioráte

Štyri zapálené sviece na adventnom venci v Evanjelickom a. v. kostole v Rožňave svedčili o tom, že evanjelici z Gemerského seniorátu sa na 3. seniorálnom stretnutí v rámci projektu „Oslobodení Božou milosťou“ zišli na 4. adventnú nedeľu 18. decembra 2016.

Štipendium Samuela a Žofie Peressényi pre najlepších študentov EBF UK

Štipendium Samuela a Žofie Peressényi pre najlepších študentov EBF UK

V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislava sa v stredu 14. 12. 2016 konali posledné akademické služby Božie v semestri, spojené s Večerou Pánovou. V rámci nich generálny biskup Miloš Klátik slávnostne odovzdal štipendiá najlepším študentom za uplynulý akademický rok.

Nové monografie o dejinách cirkvi

Nové monografie o dejinách cirkvi

V 3. adventnú nedeľu 11. decembra 2016 sa v Ev. a. v. chráme Božom v Dolnom Srní konali slávnostné služby Božie pri príležitosti uvedenia troch monografií o dejinách evanjelickej cirkvi. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik.

ESŠ v Prešove s vianočným programom

ESŠ v Prešove s vianočným programom

Evanjelická spojená škola v Prešove znamená, že sa spojilo niekoľko organizačných zložiek do jedného celku. Dôležité je to, že žiakov i učiteľov materskej školy, základnej školy a gymnázia spája láska Kristova, že sa napĺňajú slová Žalmu: „Hľa, aké milé, aké dobré je to, keď bratia spolu bývajú.“

Odsúdenie útoku v Berlíne

„Sme zarmútení a šokovaní zo správy o tragédii, ktorá sa včera večer odohrala na vianočných trhoch v Berlíne krátko pred vianočnými sviatkami – sviatkami pokoja, mieru a radosti z narodenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista,“ povedal Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku.

Médiá na vianočné sviatky 2016

Štedrý večer 24. 12.
Rádio Regina – 16:00 – štedrovečerné služby Božie z Kremnice; káže zborový farár J. Pacek; piesne ES č. 20, A 2, 19, 39, A 11, 41, 60
TA3 – 17:00 – štedrovečerné služby Božie z Ev. a. v. kostola v Pezinku; káže generálny biskup M. Klátik; piesne ES č. A 1, 30, 41, A 13, 38, 60...

Prečítajte  si  v  EPST  č. 51 − 52

Prečítajte si v EPST č. 51 − 52

Požehnané Vianoce s Evanjelickým poslom spod Tatier! − Takéto prianie uvádza do vianočného dvojčísla, ktoré vychádza v týždni pred sviatkami narodenia Pána. Už tradične v ňom nájdete 32 strán pútavého čítania. Okrem iného jeho strany zapĺňajú aj tieto články:

V Nesvadoch zasadili sekvojovec mamutí

V Nesvadoch zasadili sekvojovec mamutí

V 3. adventnú nedeľu 11. 12. 2016 evanjelici v Nesvadoch oslávili 65. výročie posvätenia chrámu. Pri tej príležitosti si pozvali hostí z Kiskőrösu a pred kostolom zasadili Strom reformácie − sekvojovec mamutí.

20 rokov služby SED v Košeci

20 rokov služby SED v Košeci

V stredu 14. decembra 2016 si Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci pripomenulo 20. výročie svojho zriadenia a 20 rokov zmysluplnej služby pre blížnych. Kázňou slova Božieho poslúžil biskup ZD Milan Krivda.

Adventný koncert v Závažnej Porube

Adventný koncert v Závažnej Porube

Orchester ZUŠ J. L. Bellu ART COLLEGIUM Nicolaus a Okresný učiteľský spevokol TATRAN (dirigent Ľubomír Raši) 18. 12. 2016 ponúkli v Evanjelickom kostole v Závažnej Porube darček vo forme predvianočného koncertu.

Služby Božie počas Vianoc 2016 a na Nový rok 2017 v bratislavských kostoloch

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Kornéliou Moncoľovou

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Kornéliou Moncoľovou

Vo veku 60 rokov v nedeľu 11. decembra 2016 zomrela evanjelická farárka Mgr. Kornélia Moncoľová. Pohrebná rozlúčka sa uskutočnila vo štvrtok 15. decembra v chráme Božom v Uhorskom, kde dlhé roky pôsobila.

Zomrel brat farár ThB. Pavel Proksa

Zomrel brat farár ThB. Pavel Proksa

Oznamujeme Vám, že v nedeľu 18. 12 si Pán Boh povolal z tejto časnosti brata farára ThB. Pavla Proksu vo veku 97 rokov. Pohrebná rozlúčka s ním sa uskutoční vo štvrtok 22. 12. 2016 o 13.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Holíči.

Zomrel brat farár Mgr. Branislav Kolény

Zomrel brat farár Mgr. Branislav Kolény

Oznamujeme Vám, že v sobotu 17. 12. odišiel z tejto časnosti brat farár Mgr. Branislav Kolény vo veku 86 rokov. Pohrebná rozlúčka s ním sa bude konať v stredu 21. 12. 2016 o 13.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Častkove.

Celocirkevné ofery na rok 2017

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2016 – 2017

Staršie
Strana 1 z 27