Celocirkevné ofery na rok 2017

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 2. 12. 2016 schválilo celocirkevné ofery na rok 2017.

GP ukladá cirkevným zborom výnos z ofery zaslať bezprostredne po jej realizácii na účet ECAV
IBAN : SK55 0200 0000 0013 6875 6257
SWIFT: SUBASKBX
pod príslušným variabilným symbolom, uvedeným v zozname ofier.

Nezabudnite uviesť v správe pre prijímateľa názov cirkevného zboru.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.