Nové monografie o dejinách cirkvi

Nové monografie o dejinách cirkvi

V 3. adventnú nedeľu 11. decembra 2016 sa v Ev. a. v. chráme Božom v Dolnom Srní konali slávnostné služby Božie pri príležitosti uvedenia troch monografií o dejinách evanjelickej cirkvi. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik.
Na službách Božích liturgovali bratia farári a sestry farárky z okolitých cirkevných zborov. Miestny brat farár Pavel Černaj informoval o histórii vzniku monografií o dejinách evanjelickej cirkvi, ako aj o vybudovaní nového chodníka ku fare.
Služby Božie hudbou obohatila ľudová hudba Petra Obucha z Piešťan, ktorá na úvod a po kázni zahrala niekoľko ľudových kresťanských kolied. Vďaka Pán Bohu za tieto dary, ktoré majú slúžiť najmä na slávu Božiu.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.