Archív 2016

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2016 – 2017

4. ročník súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ

Z 5. ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA  ECAV NA SLOVENSKU

Z 5. ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA ECAV NA SLOVENSKU

Štrnásť členov Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku (ospravedlnili sa biskup VD Slavomír Sabol a Marián Damankoš) sa zišlo 2. decembra 2016 v Bratislave na svojom piatom, v tomto roku poslednom zasadnutí.

Prišli nám vianočné balíčky

Prišli nám vianočné balíčky

Blížia sa vianočné sviatky, keď je veľkou radosťou prijať dar, no ešte väčšou, keď môžeme obdarovať druhých. Pre CZ ECAV Podlužany s pánom farárom Jozefom Havrilom je to čas na realizáciu ďalšieho ročníka projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“ alebo „Každé dieťa je jedinečné“.

Vianočná radosť pre Ukrajinu

Vianočná radosť pre Ukrajinu

K tradičným decembrovým aktivitám ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku už dlhé roky patrí príprava a rozvoz vianočných balíčkov do evanjelických zborov a partnerských organizácií v zahraničí. V ostatných rokoch sa z darčekov, ktoré pripravili cirkevné zbory ED ECAV na Slovensku tešili deti v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku.

Pamiatka posvätenia chrámov v Ostrej Lúke a Dubovom

Pamiatka posvätenia chrámov v Ostrej Lúke a Dubovom

Dvojnásobnú radosť prežívali veriaci ostrolúckeho zboru v predposlednú a poslednú nedeľu po Trojici, keď si pripomenuli 40. výročie posvätenia chrámu Božieho. Pri tejto príležitosti zasadili Strom reformácie č. 160.

Evanjelická diakonia oslávila 25. výročie

Evanjelická diakonia oslávila 25. výročie

Slávnostným koncertom, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku 30. novembra 2016 vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave, vyvrcholili oslavy 25. výročia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

Študenti EG v Tisovci uspeli na veľtrhu m

Študenti EG v Tisovci uspeli na veľtrhu m

Tri zo šiestich ocenení získali na 5. ročníku medzinárodného veľtrhu školských JA firiem v českom Hradci Králové študenti Evanjelického gymnázia v Tisovci.

Zo zasadnutie KALME vo Wittenbergu

Zo zasadnutie KALME vo Wittenbergu

V dňoch 2. a 3. decembra 2016 sa vo Wittenbergu konalo zasadnutie KALME – Výboru pre komunikáciu luteránskych minoritných cirkví v Európe (Kommunikationsausschuss Lutherischer Minderheitskirchen in Europa), ktorý spolupracuje s oddelením pre komunikáciu SLZ v Ženeve.

Štipendiá z GAW na rok 2017 - 2018

Štipendiá z GAW na rok 2017 - 2018

Gustav-Adolf-Werk ponúka štipendijné pobyty pre partnerské cirkvi na štúdium v Nemecku v roku 2017/2018 v období od 1. 9. 2017 do 31. 7. 2018. Žiadosti: do 10. 1. 2017.

Stretnutie žien zo SLZ vo Varšave

Stretnutie žien zo SLZ vo Varšave

Od 4. do 7. decembra 2016 sa vo Varšave uskutočnilo stretnutie žien pred predvalným zhromaždením Svetového luteránskeho zväzu, ktoré sa bude konať od 31. januára do 3. februára 2017 vo švédskom meste Höör.

Stretnutia spevokolov v ŠZS

Stretnutia spevokolov v ŠZS

V novembri sa v Šarišsko-zemplínskom senioráte stretávajú spevokoly, aby spoločne ukončili cirkevný rok a spevom vyjadrili vďaku za všetko Božie riadenie a požehnanie, ktoré od Neho vo viere prijímame.

Beseda o knihe o ženách v Biblii

Beseda o knihe o ženách v Biblii

V sobotu 10. decembra 2016 a v 3. adventnú nedeľu sa v CZ ECAV Švábovce konala prezentácia knihy o biblických ženách s názvom Ženy z divokej záhrady. Jej autorkou je sestra Zuzana Vaľovská (v rokoch 2002 − 2012 farárka CZ Švábovce).

Hrad prepevný opäť v mobilnej aplikácii

Milí bratia a milé sestry,
po úspešnom vydaní zbierky zamyslení na každý deň v cirkevnom roku 2016 − 2017 „Hrad prepevný“ sme opäť mysleli na tých, ktorým sú bližšie elektronické formy, preto sme vytvorili mobilnú aplikáciu pod názvom HRAD PREPEVNÝ.

Pozývame vás do Rožňavy na 3. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie

Pozývame vás do Rožňavy na 3. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie

Na 4. adventnú nedeľu 18. decembra 2016 o 10.00 hod. sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Rožňave zídu evanjelici z Gemerského seniorátu na misijnom podujatí k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“.

Evanjelické služby Božie v SRo 18. 12.

Evanjelické služby Božie v SRo 18. 12.

Na 4. adventnú nedeľu 18. 12. 2016 o 9:05 si v Rádiu Slovensko môžete vypočuť služby Božie z Ev a. v. chrámu Božieho v Jasenovej. Kázať bude zborový farár Ján Gallo. Spievať sa budú piesne z ES č. 8, 11, 3, 30 a A 6.
SLOVO - STV Dvojka o 19:40 - Príhovor ev. a. v. farárky Jarmily Petrulovej

Púchov navštívili predstavitelia ECAV

Púchov navštívili predstavitelia ECAV

V 2. adventnú nedeľu 4. 11. 2016 púchovskí evanjelici privítali dôstojného brata generálneho biskupa doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., spolu s manželkou, farárkou a jeho osobnou tajomníčkou Mgr. Oľgou Klátikovou, brata generálneho dozorcu doc. MUDr. Imricha Lukáča, CSc., a riaditeľa Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku Ing. Dušana Vagaského.

Mikulášsky večierok v CZ Soľ

Mikulášsky večierok v CZ Soľ

Každý rok sa deti v CZ ECAV Soľ tešia na mikulášsky večierok, ktorý pre ne pripravujeme. Aj v nedeľu 4. decembra 2016 sa zborový dom v Soli naplnil väčšími aj menšími deťmi a niektoré prišli aj s rodičmi.

Zomrela sestra farárka Mgr. Kornélia Moncoľová

Zomrela sestra farárka Mgr. Kornélia Moncoľová

Milé sestry, milí bratia,
oznamujeme Vám, že v nedeľu 11. 12. 2016 Pán života a smrti povolal z tejto časnosti sestru farárku Mgr. Kornéliu Moncoľovú vo veku 60 rokov. Pohrebná rozlúčka v nádeji vzkriesenia a večného života sa uskutoční vo štvrtok 15. 12. 2016 o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Uhorskom.

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Košiciach k 500. výročiu reformácie

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Košiciach k 500. výročiu reformácie

Adventný koncert vo Vranove 18. 12.

Adventný koncert vo Vranove 18. 12.

Pozývame vás na koncert na 4. adventnú nedeľu 18. 12. 2016 o 16.00 hod. v Ev. v. chráme Ducha Svätého vo Vranove. Zaznejú adventné a vianočné piesne v podaní spevokolov a skladby J. S. Bacha a iných skladateľov.

Slovo na 3. adventnú nedeľu v STV

Vo sviatočnom slove na 3. adventnú nedeľu 11. 12. 2016 o 19.40 hod. v RTVS - STV na Dvojke si môžete vypočuť príhovor evanjelickej farárky Ivety Vachulovej.

Predstavenie publikácie o Mor. Lieskovom

Predstavenie publikácie o Mor. Lieskovom

V nedeľu 27. 11. 2016 evanjelici v Moravskom Lieskovom 1. adventnou nedeľou otvorili nový cirkevný rok, a zároveň s vďačnosťou k Pánu Bohu predstavili publikáciu Púť, hľa, dlhá... o cirkevných dejinách obcí Moravské Lieskové a Dolné Srnie z pera ThDr. Petra Macu.

Spomienkové stretnutie na Dobšinského fare

Spomienkové stretnutie na Dobšinského fare

Prvý adventný týždeň sa v Cirkevnom zbore ECAV Rožňavské Bystré niesol v duchu spomienky na evanjelického farára a spisovateľa Pavla Emanuela Dobšinského, ktorý v rokoch 1855 − 1858 pôsobil v tomto cirkevnom zbore.

20. výročie posvätenia chrámu v Dudinciach

20. výročie posvätenia chrámu v Dudinciach

V 25. nedeľu po Svätej Trojici 13. novembra 2016 si v CZ Dudince pripomenuli 20. výročie posvätenia chrámu Božieho. Pri tejto príležitosti pred chrámom zasadili strom reformácie − platan javorolistý.

Novšie Staršie
Strana 2 z 25
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.