20 rokov služby SED v Košeci

20 rokov služby SED v Košeci

V stredu 14. decembra 2016 si Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci pripomenulo 20. výročie svojho zriadenia a 20 rokov zmysluplnej služby pre blížnych. Kázňou slova Božieho poslúžil biskup ZD Milan Krivda.
Začiatky neboli jednoduché. Museli sme sa boriť s mnohými ťažkosťami a prekonávať rôzne prekážky, aby tento ušľachtilý projekt mohol slúžiť našim blížnym, odkázaným na praktickú kresťanskú službu lásky – diakoniu. Začínali sme s terénnou opatrovateľskou službou, kde okrem opatrovateliek túto službu vykonávali aj mnohí „civilkári“ z náhradnej vojenskej služby. Popri tom sme začali s výstavbou terajšieho diakonického zariadenia. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sa výstavba konala v niekoľkých etapách. Dnešné moderné, špičkovo vybavené zariadenie má kapacita 70 klientov, o ktorých sa stará kolektív 45 kvalifikovaných zamestnancov s mnohými ďalšími spolupracovníkmi. V rámci siete stredísk ED ECAV na Slovensku sa naše zariadenie radí medzi najväčšie a čo do kvality poskytovaných sociálnych služieb je v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja bezkonkurenčné.

Za toto dielo lásky a služby počas 20-ročnej činnosti sme ďakovali v rámci slávnostnej adventnej večierne v stredu 14. decembra v košeckom evanjelickom kostole. Pútavou kázňou bohoslužobné zhromaždenie oslovil brat biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda, ktorý kázal na text Sk 9, 36: „Byť bohatý, mať všetkého hojnosť - to je snom nejedného človeka. No je to naozaj to pravé bohatstvo, o ktoré sa majú ľudia vo svojom živote snažiť? Naozaj si myslíme, že podriadiť svoj život hlavne hromadeniu majetkov, hmotného zabezpečenia, je to správne? Veľakrát sa stáva, že ten, čo má už všetkého dostatok, chce ešte viac a viac. Takýto človek sa stáva otrokom svojej mamony. Náš kázňový text nám hovorí o žene menom Tabita, čo v preklade znamená Srnka. Žila v prístavnom meste Jope, kde žilo veľmi zmiešané obyvateľstvo: Židia, Helenisti, Gréci a iní. Zaujímavosťou je, že tam boli už aj kresťania a medzi nimi vynikala Tabita. Vieme o nej, že bola učeníčkou a konala mnoho dobrých skutkov. Pre vdovy v meste šila šaty, plášte a dávala chudobným almužny. Nemala čas sa veľmi zaoberať sama sebou, pomáhala tým, čo to potrebovali. Aj dnes máme medzi nami takých, o ktorých môžeme povedať, že sú bohatí na dobré skutky. Ste to aj vy, ktorí ste pred 20 rokmi pochopili, že naša viera sa prejavuje aj skutkami lásky. Pán Ježiš sa teší, keď vidí ľudí, ktorí veria v Neho naozaj úprimne a ich živá viera sa prejavuje automatickým konaním dobrých skutkov. Každý človek má nejaký talent a je dobre, keď ho bude rozvíjať a bude vedieť ním pomôcť aj druhým. Využime svoje dobré schopnosti nielen pre seba, ale pomôžme aj iným! Prajem vám, aby sme sa aj v budúcnosti dokázali tešiť z dobrého diela košeckej diakonie, ktoré vychádza z Kristovho evanjelia a mnohým pomáha.“

Liturgiou poslúžili bratia farári Miroslav Eštok, Peter Fabok, Michal Tökoly, Jozef Pacek a prihovoril sa brat senior TUS Marián Kaňuch. Na organe hral Martin Melišík z Púchova. Brat diakon Ľubomír Marcina, zakladateľ a horlivý budovateľ nielen košeckej diakonie, ale aj kostola v Košeci, vo svojom príhovore pripomenul bohumilú činnosť SED v Košeci od jeho neľahkých začiatkov až dodnes, pričom ďakoval Pánu Bohu, že mu poslal do cesty skvelých, oddaných a obetavých ľudí - skutočných odborníkov, a to hlavne v osobe riaditeľa zariadenia Marcela Brečeho a vrchnej sestry Anny Kušnírovej, ako aj celému personálu, spolupracovníkom i dobrodincom. Za 20-ročnú podporu a pomoc osobitne poďakoval generálnemu riaditeľovi Považskej cementárne Ladce Antonovi Barcíkovi, mužovi s veľkým, šľachetným a veriacim srdcom. Zazneli aj príhovory starostu obce Košeca Radomíra Brtáňa, predsedu TSK Jaroslava Bašku a povereného riaditeľa Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Jána Gaspera. Za prítomných dekanov rímskokatolíckej cirkvi Mareka Jesenáka, Jána Mihoka a Jána Čepelu sa prihovoril Peter Valent, dlhoročný sprievodca pútnikov po Svätej zemi, ktorý už 12 rokov má v našom diakonickom zariadení svoju ťažko chorú matku. Sestra poddozorkyňa CZ ECAV Považská Bystrica Ľubica Juríčková v pozdrave pripomenula 25. výročie ordinácie – vysviacky brata diakona Ľubomíra Marcinu, ich terajšieho duchovného pastiera. Vyzdvihla jeho príkladnú obetavú službu ako verného služobníka a šafára tajomstiev Božích.

Slávnostnú atmosféru umocnil svojím vystúpením 32-členný kresťanský spevácky zbor z Košece pod vedením dirigenta a kantora Viliama Zermegha. Podujatie pokračovalo občerstvením a bratsko-sesterskými srdečnými rozhovormi v priestoroch jedálne SED Košeca.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.