Koncert v Králi v znamení jubilea

Koncert  v Králi v znamení jubilea

V roku 2016 si ženský spevokol dcérocirkvi Kráľ – Abovce (CZ Tornaľa) pripomínal 25. rokov od svojho založenia. Tomuto jubileu bol venovaný aj vianočný koncert „Dobrá novina“, ktorý sa uskutočnil 18. 12. 2016 v chráme Božom v Králi.
Domáci brat farár Marcel Ištván v kostole privítal hostí, domácich viery a poslúžil krátkou zvesťou slova Božieho. Nasledoval vystúpenie ženského spevokolu dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce, ktorého osnovou boli piesne z evanjelického spevníka i zborových spevov ECAV preložené z tvorby iných národov. Zvykoslovie našich predkov v Novom Klenovci predstavila mužská zložka folklórnej skupiny ŠAJAVA z Kráľa, ktorá zaspievala aj niekoľko novoklenovských kolied. Pozvanie k účinkovaniu na tomto jubilejnom koncerte prijal spevokol CZ ECAV Hrachovo pod vedením brata farára Ondreja Majlinga.

Členky spevokolu v programe poďakovali Všemohúcemu Bohu za milosť, dobrodenie a lásku, ktorá ich sprevádzala za celý čas existencie spevokolu. Pri tomto jubileu bolo vyslovené poďakovanie dirigentke Zuzane Turisovej st. a za 25-ročné účinkovanie v spevokole sestrám Monike Karolovej a Zuzane Karolovej, ktoré pracujú v spevokole od jeho založenia. Takmer 2 hodinový program vyvrcholil ďakovnou modlitbou domáceho brata farára a piesňou „Tichá noc, svätá noc“, ktorú spoločne zaspievali účinkujúci aj diváci. A tak duchovne posilnení sa účinkujúci, hostia, domáci viery presunuli do Zborového domu ECAV v Králi, ktorý sa stal nielen miestom na podávanie občerstvenia, ale i dejiskom výmeny skúseností, piesní či mnohých rozhovorov.

Ženský spevokol dcérocirkvi Kráľ – Abovce vystúpil pod taktovkou Zuzany Turisovej st.; scenár koncertu zostavila Zuzana Hrušková. Vianočný koncert pod názvom „Dobrá novina“ členky spevokolu organizujú každoročne od r. 1997 počas vianočných sviatkov. Členky ženského spevokolu dcérocirkvi Kráľ – Abovce vyjadrujú svoju vďaku bratom, sestrám z Kráľa a Aboviec, ktorí akoukoľvek formou pomohli pri prípravách, skúškach a samotnej realizácii celého podujatia.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.