Štipendium Samuela a Žofie Peressényi pre najlepších študentov EBF UK

Štipendium Samuela a Žofie Peressényi pre najlepších študentov EBF UK

V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislava sa v stredu 14. 12. 2016 konali posledné akademické služby Božie v semestri, spojené s Večerou Pánovou. V rámci nich generálny biskup Miloš Klátik slávnostne odovzdal štipendiá najlepším študentom za uplynulý akademický rok.
Odmenení boli študenti, ktorí si svojím usilovným štúdiom zaslúžili peňažný dar vo forme štipendia. O poskytnutí tohtoročných štipendií rozhodlo Generálne presbyterstvo ECAV na zasadnutí 2. decembra 2016 v Bratislave. Štipendium je udelené na základe výsledkov študijného priemeru, predložených študijným oddelením EBF UK, a Štatútu Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi, ktorého účelom je podpora vzdelávania udeľovaním štipendií najlepším študentom EBF UK v Bratislave a podpora záujmu o duchovnú službu študentom zapísaným v študijnom programe Evanjelická teológia.

Listiny o udelení štipendií boli odovzdané bratovi Mgr. Ondrejovi Fabricimu, študentovi 2. ročníka, ktorý dosiahol najlepší prospech v štúdiu počas 1. ročníka; študentom so statusom kandidát duchovnej služby, ktorí v predchádzajúcom školskom roku dosiahli najlepší prospech v ročníku, a zároveň si príkladne plnia povinnosti vyplývajúce z programu Kandidát duchovnej služby: bratovi Martinovi Kmecovi, študentovi 3. ročníka, sestre Natálii Velebírovej, študentke 4. ročníka, bratovi Samuelovi Sabolovi, študentovi 4. ročníka, a sestre Simone Kapitáňovej, študentke 5. ročníka.

Oceneným študentom srdečne blahoželáme a prajeme im, aby v svojej snahe získavať múdrosť a vedomosti nepoľavovali a snažili sa o to nie kvôli štipendiu, ale z lásky k Pánu Bohu a Jeho cirkvi.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.