Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - 1. sviatok vianočný 2016

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Počas vianočných sviatkov si každý rok znovu pripomíname príchod Božieho Syna − Ježiša Krista do ľudského sveta v ľudskom tele. Jeho pôsobenie malo i má na ľudstvo nesmierne veľký vplyv. Pán Ježiš Kristus prišiel na svet ako svetlo do najrozličnejších situácií ľudskej tmy.
Obsahom vianočnej udalosti však nie je iba vstup Božieho Syna do sveta, ale i Jeho prijatie ľuďmi. Počas Vianoc myslíme nielen na udalosť Jeho narodenia v Betleheme, ale aj na pastierov a mudrcov, ktorých návšteva symbolizuje prijatie Ježiša. Nemecký evanjelický kňaz Friedrich von Bodelschwingh nám zdôrazňuje: „Keby sa Kristus hoci aj tisíckrát narodil v Betleheme, ale nie v našom srdci, budeme stratení.“ Ak sa však pripojíme k pastierom, mudrcom či k učeníkovi Petrovi, ktorý povedal: „Ty si Kristus, Syn Boha živého“, budú pre nás Vianoce patriť medzi sviatky najvyššieho významu.

Svetlo Pána Ježiša Krista je skutočne účinné. Môžeme to poznávať na príkladoch mnohých, ktorí Ho prijali, vnímali a vnímajú to, že Pán Boh nás má skutočne rád a chce nás zachrániť od smrti večnej a moci diabolskej.

Pán Ježiš sa stal človekom a veľmi dobre vedel, čo to znamená byť neprijatý. Stretal sa s intrigami, so závisťou, zažil hlad, posmech, utrpenie, ale svoje poslanie naplnil.

Aj tieto Vianoce nám opäť pripomínajú, že betlehemské Dieťa Ježiš sa narodilo pre všetkých ľudí. Stále je ešte množstvo ľudí, ktorí veľmi naliehavo potrebujú to Božie, Ježišovo svetlo.

Preto je veľmi potrebné a dôležité, aby sme ako kresťania neboli len pasívnymi divákmi a poslucháčmi. Vianočné posolstvo Božej lásky a milosti nech nás vždy znovu prebúdza a motivuje k zodpovednosti a túžbe byť nositeľmi svetla Pána Ježiša Krista, aby sme tak konkrétne a prakticky s Božou pomocou napĺňali poslanie, ktoré ako kresťania máme vo svojich rodinách,

v cirkevných zboroch, cirkvi aj v spoločnosti. Stále pamätajme na slová nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista: „Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 5, 16)

Prajeme Vám svetlom Božej lásky, milosti a pokoja požehnané Vianoce.

Miloš Klátik, generálny biskup
Milan Krivda, biskup ZD
Slavomír Sabol, biskup VD

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.