Obnova fasád kostola v Bušovciach

Obnova fasád kostola v Bušovciach

V tomto roku sme sa pustili do obnovy fasád Evanjelického a. v. kostola v Bušovciach. S Božou pomocou a s finančnou podporou od Ministerstva kultúry SR sa nám podarilo urobiť prvú etapu – obnoviť fasádu veže.
Keďže tento Boží stánok je zaradený medzi opustené kostoly našej cirkvi a v obci Bušovce máme len 6 evanjelikov, bolo nemysliteľné, aby sme sa do prác pustili na vlastné náklady. Naša žiadosť o dotáciu na rok 2016 podaná na Ministerstvo kultúry SR bola úspešná a podarilo sa nám získať finančné prostriedky z dotačného systému MK SR z programu „Obnovme si svoj dom“ (podprogram 1.1) za 5 % spoluúčasti cirkevného zboru.

V priebehu prác na obnove fasád sa nám podarilo natrieť aj strechu veže kostola. Ešte zostáva vyrovnanie kríža a veža kostola bude ako nová.

Ak sa nám podarí uspieť aj s projektom podaným na rok 2017, veríme, že budeme môcť pokračovať v prácach druhou etapou, a po obnovou fasád južnej strany kostola. Veríme, že obnova kostola prispeje k zachovaniu kostola pre budúce generácie i k zaktraktívneniu obce pre turistov prichádzajúcich do našej podtatranskej oblasti.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.