Archív 2011

Adventné služby Božie na GBÚ

Adventné služby Božie na GBÚ

V stredu 14. 12. sa v modlitebni na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave zišli súčasní aj bývalí pracovníci GBÚ spolu s bratmi biskupmi na adventných službách Božích s Večerou Pánovou.

Vyšlo vianočné dvojčíslo EPST

Vyšlo vianočné dvojčíslo EPST

V predvianočnom týždni sa vám do rúk dostane posledné tohtoročné dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier – s prekvapením pre predplatiteľov. Každý v ňom nájde až dva darčeky.
Dvojčíslo otvára homília generálneho biskupa Miloša Klátika, ako aj pozdravy všetkých troch biskupov a dozorcov pre čitateľov Posla k Vianociam.

Vieroučný výbor - Stanovisko k prenikaniu cudzích náuk a hnutí do Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Vzhľadom na to, že „Stanovisko Vieroučného výboru ECAV na Slovensku k prenikaniu cudzích náuk a hnutí do ECAV“ mohlo byť nepochopené, a aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam v súvise s pôsobením neordinovaných pracovníkov v ECAV, Vieroučný výbor opätovne zdôrazňuje bod č. 2 predmetného vyhlásenia, kde sa uvádza:

Služby Božie na Úrade vlády SR 21. 12.

Služby Božie na Úrade vlády SR 21. 12.

Pozývame Vás na evanjelické adventné služby Božie na Úrade Vlády SR, ktoré sa uskutočnia v stredu 21. 12. 2011 o 16.00 hod. Kázňou slova Božieho poslúži ev. a. v. farár Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS v OS a OS SR.

V Petržalke spievali Ďatelinky z Dudiniec

V Petržalke spievali Ďatelinky z Dudiniec

Po skončení večerných služieb Božích na 3. adventnú nedeľu v Ev. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke vystúpil so svojím vianočným programom detský spevokol Ďatelinky z CZ ECAV Dudince.

K 4. adventnej nedeli 18. 11.

Advent je začiatkom nového cirkevného roka, a zároveň obdobím prípravy na vianočné sviatky. Názov pochádza z latinského slova adventus, teda príchod. Kresťania tento príchod chápu z dvoch perspektív. Ako prvý príchod - narodenie Pána Ježiša Krista na svet, a ako druhý príchod na konci vekov, keď sa vráti k svojmu ľudu ako jeho Spasiteľ a vykúpi ho. Ježiš splnil úlohu trpiaceho sluhu (Iz 53) pri svojom prvom príchode a splní úlohu izraelského vykupiteľa a Kráľa pri druhom príchode (Zjav 19, 11 - 16).

ZVON PRE SRDCE

ZVON PRE SRDCE

Pozývame vás na slávnosť posviacky zrekonštruovaných vežových hodín a zvonov na Ev. kostole v Modre-Kráľovej 18. decembra 2011 spojenú s udelením ceny prof. ThDr. J. M. Petríkovi in memoriam a s výstavou "Artikulárne drevené chrámy na Slovensku".

MILOSRDNÝ SAMARITÁN v T. Stankovciach

MILOSRDNÝ SAMARITÁN v T. Stankovciach

Po dlhšom čase príprav a niekoľkých skúškach si mohli členovia cirkevného zboru v Trenčianskych Stankovciach pozrieť divadelnú hru MILOSRDNÝ SAMARITÁN v podaní detí z detskej besiedky.

Nečakaná návšteva v Devičí

Nečakaná návšteva v Devičí

Vo štvrtok 8. decembra, tak ako predtým každý štvrtok, sa o 16.00 hod. začalo stretnutie s deťmi v CZ Devičie. Pomodlili sme sa, zaspievali zopár detských ukazovacích piesní a išli sme nacvičovať program k Vianociam.

Spomienka na biskupa J. Filu a koncert Chorus Comenianus v Košiciach

Viacerými spomienkovými podujatiami si 17. a 18. 12. 2011 v týchto dňoch pripomínajú košickí evanjelici 90. výročie narodenia Júliusa Filu st., emeritného biskupa VD ECAV, dlhoročného košického zborového farára, jedného zo zakladateľov Ekumenického spoločenstva cirkví v meste Košice, laureáta ceny mesta Košice, významného teológa, pedagóga, filozofa, novinára, a spisovateľa.

Prečítajte si v EPST č. 50

Prečítajte si v EPST č. 50

Adventné obdobie je okrem iného časom, keď sa intenzívnejšie zamýšľame nad dobročinnosťou. O tom, aké sú jej motívy a aké pohnútky v tomto smere by mal mať kresťan, hovorí predposledné tohtoročné číslo Evanjelického posla spod Tatier.

Adventný koncert v Dolných Salibách

Adventný koncert v Dolných Salibách

Pozývame vás na koncert v Ev. a. v. kostole v Dolných Salibách 17. 12. 2011 o 17.00 hod. Vystúpi Spevokol Z. Kodálya z Galanty.

Pozvánka na koncerty v Nitre

Pozvánka na koncerty v Nitre

Cirkevný zbor ECAV Nitra srdečne pozýva na predvianočné koncerty:
1. koncert − nedeľa 11. december 2011 o 17.00 hod.
2. koncert − nedeľa 18. december 2011 o 17.00 hod.

Adventné koncerty v Bratislave

Adventné koncerty v Bratislave

Gospelový súbor z Nemecka „Joyful Voices“ - 8. 12.
Vianočný spev pre život s donskými kozákmi - 18. 12.

EKUMÉNA VO SVETE 49-2011

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko 7. decembra 2011 o 19.20 hod.

Prišiel k nám Boží Syn

Prišiel k nám Boží Syn

Mužský spevácky zbor pri CZ ECAV Záriečie (TUS) sa rozhodol predstaviť svoje vianočné CD biblicky – trikrát. Výsledok svojej práce s radostnou zvesťou o príchode Božieho Syna prezentovali na viacerých miestach.

Na návšteve u brata farára Jána Lacka

Na návšteve u brata farára Jána Lacka

Generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálny biskup Milan Krivda 8. decembra 2011 navštívili brata farára v. v. Jána Lacka a odovzdali mu blahoželanie k 60. výročiu jeho ordinácie do úradu ev. a. v. kňaza.

K 3. adventnej nedeli

K 3. adventnej nedeli

11. decembra 2011 svätíme 3. adventnú nedeľu, ktorou sa zas viac priblížime k sviatkom narodenia Pána Ježiša Krista. Prinášame vám článok k adventu, ktorý vyšiel v denníku SME.

Výstava Ústredného archívu ECAV

Výstava Ústredného archívu ECAV

Mnohí ani netušíme, aké vzácnosti sa nachádzajú v Ústrednom archíve ECAV na Slovensku so sídlom v Bratislave: rôzne archívne dokumenty a historické rukopisné knihy.

Slávnosť v Muránskej Dlhej Lúke

Slávnosť v Muránskej Dlhej Lúke

Na službách Božích v 2. adventnú nedeľu bol uvedený do úradu nový dozorca CZ ECAV Muránska Dlhá Lúka, brat Ján Šturmankin. Zvesťou Božieho slova poslúžil a úvod dozorcu do úradu vykonal dôstojný brat senior GES Jerguš Olejár.

Stretnutie Zboru biskupov so seniormi 2011

Stretnutie Zboru biskupov so seniormi 2011

Úvodnou pobožnosťou, na ktorej duchovným zamyslením poslúžil brat senior Ján Velebír, sa začalo 28. novembra 2011 tohtoročné stretnutie Zboru biskupov ECAV so seniormi v priestoroch BÚ ZD vo Zvolene.

Na Úrade ekumenickej pastoračnej služby MV SR

Na Úrade ekumenickej pastoračnej služby MV SR

Generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR PhDr. M. Klátik, PhD., a generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v OS a OZ SR pplk. Mgr. M. Táborský 7. 12. 2011 navštívili Úrad EPS MV SR.

UK EBF alebo TV EBF?

UK EBF alebo TV EBF?

23. novembra 2011 sa v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave konal Balecký večierok, ktorý pripravili druháci zo študijného odboru evanjelickej teológie a evanjelickej diakonie.

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Andreou Trencsényiovou

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Andreou Trencsényiovou

V sobotu 26. novembra 2011 sme sa v Evanjelickom a. v. kostole v Rožňave naposledy v tejto časnosti rozlúčili so sestrou farárkou Mgr. Andreou Trencsényiovou.

               Aké sú milé Tvoje príbytky, ó, Hospodine mocností!

Aké sú milé Tvoje príbytky, ó, Hospodine mocností!

V 2. adventnú nedeľu 4. decembra 2011 popoludní sme mali vo Vyšnej Boci, filiálke Kráľovej Lehoty, milú slávnosť. S veľkou radosťou sme po prvýkrát v našom chráme privítali dôstojného brata generálneho biskupa ECAV PhDr. M. Klátika, PhD.

Novšie Staršie
Strana 2 z 36
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.