MILOSRDNÝ SAMARITÁN v T. Stankovciach

MILOSRDNÝ SAMARITÁN v T. Stankovciach

Po dlhšom čase príprav a niekoľkých skúškach si mohli členovia cirkevného zboru v Trenčianskych Stankovciach pozrieť divadelnú hru MILOSRDNÝ SAMARITÁN v podaní detí z detskej besiedky.
Tradícia divadiel v tomto cirkevnom zbore je pomerne živá. V minulosti sa tu už odohrali scénky a menšie divadlá na základe biblických príbehov o Zacheovi, o Ježišovi a Samaritánke, Bez Boha na svete...

Hra Milosrdný Samaritán vznikla na základe podobenstva z Lukášovho evanjelia, v ktorom sa Ježiš rozprával s farizejom o večnom živote a odpovedal mu na otázku: „Kto mi je blížny?“ Podobenstvo v divadelnej podobe nacvičili a zahrali deti, ktoré navštevujú detskú besiedku v Cirkevnom zbore ECAV Trenčianske Stankovce. Po úspešnej premiére v novembri t. r. absolvovali už niekoľko predstavení na okolí a ďalšie sú ešte pred nimi.

Veríme, že Pán Boh aj touto formou chce osloviť dnešných ľudí a priniesť evanjelium v čo najjednoduchšej podobe. A robí to aj prostredníctvom tých najmenších, ktorých vieru nám Pán Ježiš dáva často za príklad.

Nech teda tá Božia láska, ktorej má Boh pre každého dostatok, sa aj v našich srdciach a predovšetkým v životoch premení na pomoc tým, ktorí ju potrebujú. To je posolstvo celej divadelnej hry s odkazom, aby príklad lásky v Samaritánovom srdci, ktorá sa prejavila formou pomoci, bol aj pre nás všetkých dostatočným príkladom nezištnej lásky, ktorú nám všetkým Pán Boh ponúka.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.