Predvianočné stretnutie na Úrade vlády SR

Predvianočné stretnutie na Úrade vlády SR

Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová pozvala predstaviteľov registrovaných cirkví a náboženských spoločností na slávnostný obed, ktorý sa konal v Zrkadlovej sále na Úrade vlády SR. Za našu cirkev sa na ňom zúčastnil Zbor biskupov ECAV na Slovensku.
Predsedníčka vlády vo svojom príhovore vyjadrila ocenenie významu duchovnej služby cirkví v našej spoločnosti. Vyzdvihla základné kresťanské hodnoty a potrebu ich dodržiavania v celej spoločnosti. Vyjadrila nádej, že s pomocou cirkví sa ľudia vrátia k týmto hodnotám, čo bude prínosom pre nás všetkých.

Za Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku a Ekumenickú radu cirkví v SR sa prihovoril generálny biskup Miloš Klátik.

Na záver stretnutia predstavitelia cirkví a náboženských spoločností zaželali premiérke Ivete Radičovej požehnané sviatky.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.