K službám Božím v médiách

Stretávame sa s rozličnými návrhmi, ako máme organizovať vysielanie prenosov z evanjelických služieb Božích v RTVS, preto na vysvetlenie uvádzame:
Vysielanie prenosov zo služieb Božích v prvom rade závisí od RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska), ktoré každoročne oslovujeme so žiadosťami o zaradenie evanjelických služieb Božích do ich vysielania.

Evanjelické služby Božie v Slovenskom rozhlase máme v zmysle našej dohody so SRo pravidelne vždy 4. nedeľu v mesiaci (ak nám ich dramaturgia SRo z rôznych dôvodov nepresunie na inú nedeľu) a na Veľký piatok a Štedrý večer.

Televízne služby Božie máme na 1. pôstnu a 1. adventnú nedeľu, na Veľký piatok, 1. slávnosť vianočnú a z ordinácie novokňazov. Okrem toho sa snažíme získať vysielací čas aj pri iných slávnostných príležitostiach, napr. pri konaní Stretnutia kresťanov 2008 či Evanjelických cirkevných dní, alebo pri významných historických udalostiach, napr. 400. výročie konania Žilinskej synody, 150. výročie založenia Ev. gymnázia v Revúcej.

V prípade, keď sa stane, že termín služieb Božích v SRo (4. nedeľa v mesiaci) sa kryje s uvedenými televíznymi službami Božími, snažíme sa služby Božie v SRo presunúť na inú nedeľu – ale mnohí naši evanjelici s tým nie sú spokojní a dramaturgii SRo to tiež nie vždy vyhovuje. V tom prípade sa snažíme, aby sa televízne služby Božie začínali až o 10.30 hod. (stáva sa však, že nám niekedy nevyhovie STV, inokedy to nevyhovuje cirkevnému zboru). Aj v tomto roku sme znovu zdôraznili uvedenú požiadavku, takže veríme, že vo dvoch prípadoch kolízie, ktoré sa vyskytnú v roku 2012, sa vysielanie služieb Božích nebude prekrývať.

Snažíme sa sústavne zvyšovať aj úroveň evanjelických služieb Božích vysielaných v STV a SRo, preto začiatkom každého roka na GBÚ organizujeme seminár s účasťou odborníkov zo SRo a STV, kde pozývame duchovných zo všetkých cirkevných zborov, odkiaľ sa v danom roku majú odvysielať služby Božie. Na seminári analyzujeme nedostatky, ktoré sa vyskytli v uplynulom roku, a duchovných podrobne informujeme, čo je potrebné zariadiť a ako sa treba pripraviť, aby evanjelické služby Božie v médiách poslúžili na česť a chválu Hospodinovi, ale aj našej cirkvi.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.