Adventné služby Božie na GBÚ

Adventné služby Božie na GBÚ

V stredu 14. 12. sa v modlitebni na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave zišli súčasní aj bývalí pracovníci GBÚ spolu s bratmi biskupmi na adventných službách Božích s Večerou Pánovou.
Na službách Božích liturgoval brat farár Štefan Kiss, ktorý poslúžil aj zvesťou slova Božieho na text Iz 40, 3 − 5 (Pripravujte cestu Pánovi). Zamýšľali sme sa v nej nad tým, či je oznámenie o prichádzajúcom Kráľovi a s tým spojená výzva pripraviť mu cestu aj pre nás taká mobilizujúca, ako bola pre Izraelcov v dobe kráľov. Uvažovali sme aj nad tým, ako môžeme vyrovnať Kráľovi cestu nášho srdca a prišli sme k záveru, že čas adventu najlepšie využijeme tak, že zo svojho srdca odstránime všetky nerovnosti a naviaty prach, ktorými sú naše konflikty a negatívne myšlienky a pocity. K tomu nám slúži pokánie, v ktorom si môžeme svoje nedostatky uvedomiť, priznať a nahlas ich vyznať pred ľuďmi aj Pánom Bohom. Velebnú sviatosť Večere Pánovej prislúžili sestry farárky Oľga Klátiková a Silvia Gdovinová.

Na úvod spoločného obeda pracovníkov biskupského úradu pozdravil brat generálny biskup, ktorý všetkým poďakoval za ich prácu počas celého a zaželal požehnaný advent, ako aj vianočné sviatky plné Božej milosti, lásky a radosti s príchodu Božieho Syna na tento svet.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.