EKUMÉNA VO SVETE 49-2011

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko 7. decembra 2011 o 19.20 hod.
Z obsahu:
- Modlitebné raňajky v Bruseli
- Medzinárodná konferencia o klimatických zmenách v Južnej Afrike
- Ekumenický projekt: Mládež pre eko-spravodlivosť v Durbane
- Konzultácie o náboženskej slobode a právach menšín
- Reformácia a hudba v roku 2012
- O pomoci týraným ženám na Kube
- Rozhovor: O práci Ekumenického fóra európskych žien vo Švédsku

SPRÁVY

Modlitebné raňajky v Bruseli
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=287777
V posledný novembrový deň sa v Bruseli stretli zástupcovia európskych kresťanských cirkví s členmi parlamentu EÚ na modlitebných raňajkách. K predstaviteľom kresťanských cirkví sa prihovoril predseda parlamentu a bývalý poľský politik Jerzy Buzek. Prítomným povedal: „Najväčšia kríza v Európe nie je ekonomická, ale hodnotová. Vzdialili sme sa od kresťanských hodnôt, ktoré formovali našu civilizáciu.“ Ďalej dodal, že veriaci v Ježiša Krista sú ľudia nádeje a v tejto dobe je nádej veľmi potrebná. Medzi ľuďmi totiž prevládajú obavy a strach. Podľa neho šíria mnohí politici a štátni úradníci agresívny a negatívny sekularizmus, ktorý ničí vzťahy ale aj samotnú Európu. Povzbudil takto veriacich v Európe, aby sa modlili za vzťahy, šírili čestnosť, neplytvali prírodnými zdrojmi a boli úprimní voči sebe i okoliu.

Medzinárodná konferencia o klimatických zmenách v Južnej Afrike
Durban, 28. november 2011 (WCC, www.dagen.se)
Mesto Durban sa v týchto dňoch stalo centrom medzinárodných rokovaní o klimatických zmenách. Od 2. decembra je v tomto juhoafrickom meste klimatická konferencia OSN. Vyše 20 tisíc delegátov z celého sveta rokuje o zmenách, ktoré majú zlepšiť životné prostredie na celom svete. Hlavným cieľom konferencie je zabezpečiť svetovú klimatickú dohodu, ktorá by nahradila prvé obdobie záväzkov Kjótskeho protokolu. Ide o dohodu, v ktorej sa krajiny zaviazali znížiť emisie oxidu uhličitého a skleníkových plynov. Konferencia chce zároveň podporiť fond, ktorý má slúžiť na pomoc a zmiernenie dôsledkov klimatických zmien v chudobných krajinách sveta. Švédsky evanjelický biskup v tejto súvislosti zdôraznil, že nie slová a dohody majú byť smerodajné, ale zmena myslenia ľudí, ktorá sa pretaví do konkrétnych skutkov. „My ľudia sme Božie stvorenie a tento status nás vyzýva, aby sme žili zodpovedne. Je preto našou povinnosťou vytvárať dobré podmienky pre život budúcich generácií.“

Ekumenický projekt: Mládež pre eko-spravodlivosť v Durbane
DURBAN, Afrika /ŽENEVA, 2. december 2011 (LWI)
V Durbane, centre medzinárodných rokovaní o klimatických zmenách sa stretli aj mladí kresťania z 21 krajín sveta a to v rámci spoločného projektu Svetového luteránskeho zväzu a Svetovej rady cirkví. Cieľom projektu: Mládež pre eko - spravodlivosť je zapojiť mladých ľudí do medzinárodných rokovaní o klimatických zmenách a hľadať praktické riešenia dopadov ekologickej krízy na lokálnej úrovni. Mladí kresťania študujú vzťah medzi ekologickými problémami a ekonomickými štruktúrami jednotlivých krajín. Ako povedal jeden z tvorcov projektu a tajomník pre prácu s mládežou Roger Schmidt: „Svetová rada cirkví a Svetový luteránsky zväz chce takýmto spôsobom povzbudiť mladých k eko-spravodlivosti a pripraviť ich k tomu, aby sa stali tými, ktorí prinesú zmeny do cirkvi a spoločnosti.“

Konzultácie o náboženskej slobode a právach menšín
Istanbul, Turecko, 3. december 2011 (WCC)
Od 30. novembra do 2. decembra 2011 sa v Istanbule stretli teológovia a odborníci v oblasti náboženských práv na ekumenickej konzultácii. Tá sa niesla pod názvom Náboženská sloboda a práva menšín. Stretnutie organizovala Komisia Svetovej rady cirkví pre medzinárodné záležitostí v spolupráci s ekumenickým patriarchom Bartolomejom I.. 30 expertov z 23 krajín diskutovali o konkrétnych prípadoch porušovania náboženskej slobody a o potrebných krokoch k zlepšeniu postavenia veriacich kresťanov prevažne v moslimských krajinách. K prítomným sa prihovoril aj Bartolomej I., uznávaná autorita v oblasti medzináboženských rozhovorov a zmierenia. Povedal: „Sme povolaní k tomu, aby sme podporovali dialógy medzi národmi a náboženskými spoločenstvami a tak vytvárali mier, harmóniu a toleranciu vo svete, v ktorom je už aj tak veľa násilia, konfliktov a náboženskej nenávisti.“

Reformácia a hudba v roku 2012
Hanover, 25. novembra 2011 (ekd)
Nemecká evanjelická cirkev sa pripravuje na rok 2012. Ten je v rámci dekády príprav na 500. výročie Reformácie venovaný vzťahu Reformácie a hudby. V súvislosti s touto témou sa cirkevné zbory v celom Nemecku zapoja do projektu s názvom: 366 plus 1 hlas cirkvi 2012. Každý deň v budúcom prestupnom roku zaznie koncert duchovnej hudby. Osobitou črtou v rámci série koncertov je duchovný program, ktorý je naplánovaný v predvečer Veľkonočnej nedele. Aj takýmto spôsobom chcú jednotlivé cirkevné zbory kázať a šíriť evanjelium o Božej láske a vernosti v tomto svete.

Pomoc týraným ženám na Kube
Kuba, 2. december 2011 (WCC)
S násilím páchanom na ženách sa stretávame v každej spoločnosti. Podľa štúdie, ktorú vypracovala Univerzita v Lausanne, vo Švajčiarsku, je vyše 26 percent žien fyzicky týraná. V krajinách strednej Ameriky dokonca každých 36 hodín zabije manžel alebo partner svoju partnerku. Kvôli tomuto alarmujúcemu faktu organizovala Svetová rada cirkví v spolupráci s Radou cirkví strednej a južnej Ameriky na Kube seminár, ktorý vytvoril priestor na diskusiu o rodovej nerovnosti. Predstavitelia z 18 cirkví a cirkevných spoločenstiev v strednej Amerike diskutovali o konkrétnych krokoch, ktoré pomôžu cirkvám riešiť tento problém. Účastníci sa zhodli na tom, že cirkví nemôžu mlčať. Na tomto ekumenickom seminári predstavili manuál s názvom: Stvorený na Boží obraz, ktorý má byť praktickou pomôckou k vytváraniu spoločenstiev, v ktorých rozdielnosť pohlaví nevedie k nadradenosti a násiliu.

ROZHOVOR
Členka Ekumenického fóra európskych žien vo Švédsku nám predstavila prácu tamojších kresťanských žien, ich problémy ale aj úspechy.

Volám sa Else-Britt Löfdahl a pochádzam z mestečka Lund na juhu Švédska. Som evanjelička a zároveň katolíčka. Týmto chcem povedať, že som bola prvých 47 rokov evanjelička, potom som konvertovala k Rímskokatolíckej cirkvi. Poznám obe tradície. Som vydatá a môj manžel je evanjelik vo Švédskej luteránskej cirkvi.

Predstavte nám prácu kresťanských žien vo Švédsku:
Práca kresťanských žien vo Švédsku je v súčasnosti kreatívna a má dobré základy. Švédske ekumenické fórum je silným spoločenstvom, ktoré má približne 850 členov. Máme aj malé lokálne skupiny. Je ich desať a pracujú na konkrétnych projektoch. Naše hlavné oblasti prác sú rozdelené do 5 skupín, ktoré sú pomenované po biblických ženách. Jedna z biblických žien je Lýdia z Novej zmluvy. Lýdia predstavuje sociálnu prácu a sociálne záujmy. V tejto oblasti je pre nás Švédov veľmi zaujímavé spolupracovať so ženami z iných náboženstiev. To znamená, že je pre nás veľmi dôležitý medzináboženský dialóg, pretože v súčasnosti máme vo Švédsku veľa moslimských imigrantov. Ekumenické fórum takto spojilo kresťanské a moslimské ženy v Štokholme, ktoré sa pravidelne stretávajú už 3 roky a vzájomne spoznávajú svoju vieru a životy.
Spomeniem ešte jeden z konkrétnych projektov nášho fóra. Je ním študijná cesta do Jeruzalema, ktorú organizuje taktiež pracovná skupina Lýdia. Cieľom tejto cesty je umožniť našim ženám stretnúť sa so židovkami a moslimkami a vzájomne spoznávať.
Akým problémom čelia aktívne ženy v Ekumenickom fóre?
Ak mám byť úprimná, pri organizovaní tohto projektu sme sa nestretli so žiadnymi problémami. Švédske fórum má však iné problémy a to pri organizovaní vzdelávania žien do vedúcich pozícii v cirkvách, ktoré sme kedysi pripravovali. V minulosti sme mali program pre ženy zo Sýrskej pravoslávnej cirkvi. Nebolo to jednoduché, pretože muži z týchto zborov neboli pozitívne naklonení k tomu, aby ich ženy boli takýmto spôsobom vzdelávané. S imigráciou totiž prichádza aj starý patriarchálny systém a potrvá ešte, kým sa táto tradícia zmení, ešte niekoľko generácií.
Čo by ste odkázali ľuďom na Slovensku?
Na záver by som rada formulovala odkaz pre vás v mene švédskych žien. Použijem motto, ktoré je aj mottom Svetového dňa modlitieb, ktoré slávime každý rok a znie: Učte sa jedny od druhých, modlite sa spolu a spolupracujte.

Z agentúr a internetových zdrojov EKD, LWI, WCC a www.dagen.se vybrala Miroslava Franková.
Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike
www.ekumena.sk
E-mail: ekumena.vosvete@gmail.com
Tel. 02/544 33 238,
Fax 02/544 33 235

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.