ZVON PRE SRDCE

ZVON PRE SRDCE

Pozývame vás na slávnosť posviacky zrekonštruovaných vežových hodín a zvonov na Ev. kostole v Modre-Kráľovej 18. decembra 2011 spojenú s udelením ceny prof. ThDr. J. M. Petríkovi in memoriam a s výstavou "Artikulárne drevené chrámy na Slovensku".
CZ ECAV na Slovensku Modra-Kráľová vás pozýva na slávnostné služby Božie (program) pri príležitosti posviacky zrekonštruovaných hodín a zvonov na veži Evanjelického kostola v Modre-Kráľovej.

Slávnosť sa bude konať 18. decembra 2011 na 4. adventnú nedeľu o 9.00 hod. v Evanjelickom chráme v Modre-Kráľovej. Slovo Božie bude zvestovať PhDr. Miloš Klátik, PhD., dôstojný brat generálny biskup ECAV na Slovensku. Akt posviacky vykoná vznešený brat senior Bratislavského seniorátu Mgr. Boris Mišina.
Program

Počas služieb Božích bude udelená Cena Mesta Modry in memoriam prof. ThDr. Jánovi Milanovi Petríkovi a bude uvedená premiéra výstavy Artikulárne drevené chrámy na Slovensku fotografa Filipa Lašuta.

Projekt rekonštrukcie vežových zvonov a hodín finančne podporili BSK (2 000 eur), Mesto Modra (1 000 eur), členovia CZ ECAV na Slovensku Modra-Kráľová a ďalší obyvatelia mesta Modry a jej miestnej časti Kráľová.

Týmto sa definitívne zavŕšila rekonštrukcia veže, ktorá sa začala v roku 2008 po poškodení veže víchricou.

Autorka loga „Zvon pre srdce“: prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD.

Partneri projektu „Rekonštrukcie historických vežových hodín a zvonov“: BSK, Mesto Modra, ECAV na Slovensku

Vložené 11. 12. 2011

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.