Kondolencia pani Dagmar Havlovej

Generálny biskup Miloš Klátik poslal v mene Predsedníctva a Zboru biskupov ECAV na Slovensku kondolenciu k úmrtiu Václava Havla:
Vážená pani Dagmar Havlová,

dovoľte, aby som Vám v mene Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vyjadril úprimnú sústrasť v súvislosti s odchodom Vášho manžela z tejto časnosti.

Václav Havel, posledný spoločný prezident Čechov aj Slovákov, bol symbolom boja za slobodu a demokraciu. Vyznával myšlienky ľudskosti a humanity a jeho viera vo víťazstvo pravdy a dobra nás všetkých často povzbudzovala a posilňovala. November 1989, ktorého predstaviteľom bol Váš manžel, znamenal veľký prínos aj pre cirkvi, pretože obnovil náboženskú slobodu a dal ľuďom možnosť otvorene sa hlásiť k svojmu vierovyznaniu.

Hlboko s Vami spolucítim a prosím milostivého Pána Boha, aby Vás sprevádzal, ochraňoval a posilňoval.

S úctou

Miloš Klátik, v. r.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.